Marzena Bilińska-Fiałkowska

ASC_9346 800x800

DOŚWIADCZENIE OD: 2018 roku

REGION DZIAŁANIA

  • Poznań
  • województwo wielkopolskie

SPECJALIZACJE

  • gospodarcze
  • cywilne
  • prawo pracy
  • rodzinne

BIOGRAFIA

Mediator wpisany w 2018 roku na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Absolwentka Prawa w Biznesie, studiów podyplomowych na kierunku Negocjacje i Mediacje oraz w ramach tych studiów szkolenia z Mediacji zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonych przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych i cywilnych. Posiada certyfikat Franklin University potwierdzający umiejętności w zakresie negocjacji. Ekspert branżowy do spraw europejskich.
Przez 26 lat prowadziła działalność gospodarczą.
Od 30 lat działa w samorządzie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. Współpracuje z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą biorąc udział w spotkaniach mediacyjnych między usługobiorcą i usługodawcą od 1987 roku.
Uczestniczyła w programach unijnych jako delegat Związku Rzemiosła Polskiego w Brukseli.
Współpracując ze Związkiem Rzemiosła Polskiego brała udział w spotkaniach w Komisji Europejskiej w ramach dialogu społecznego.
Brała aktywny udział w projekcie i współpracy przy wdrażaniu działań mających na celu włączenie ZRP, jako rzecznika interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w prace Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SMEUnited dawniej UAPME) ukierunkowane na sprawy branżowe.
Członek Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Polskiego Centrum Mediacji O. Poznań.
Uczestniczy w licznych konferencjach organizowanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z cyklu „Poznański Salon Mediacji”, konferencjach Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu „ 5 wymiarów komunikacji. Jak budować mosty współpracy”, konferencjach UAM – „Mediacja w administracji”, Mediatorzy dla Poznania – Międzynarodowy Dzień Mediacji 2018r. Nadto brała udział w seminarium organizowanym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu – „Zasady sporządzania ugód w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków”.

KONTAKT


 

Font Resize
Zmień kontrast