Maria Janeczko-Janicka

MJJ_zdjęcie (Copy) (2) (Copy) (Copy)

DOŚWIADCZENIE OD: 2017 roku

REGION DZIAŁANIA

  • Poznań
  • województwo wielkopolskie

SPECJALIZACJE

  • gospodarcze
  • cywilne
  • administracyjne
  • oświatowe
  • rodzinne

BIOGRAFIA

Prawnik, mediator stały wpisany na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, członek Polskiego Centrum Mediacji, zawodowo związana z administracją publiczną (10 lat) oraz oświatą. Wykształcenie z zakresu prawa zdobyła na UAM w Poznaniu.
Uzyskała certyfikat mediatora, kończąc szkolenia z zakresu mediacji cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, a także oświatowych i dot. nieletniego sprawcy czynu karalnego. Odbyła studia podyplomowe z zakresu finansów (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prawa dowodowego (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) oraz liczne szkolenia z zakresu prawa i procedury administracyjnej.
Współpracowała z przedsiębiorcami jako doradca prawny. Będąc członkiem korpusu służby cywilnej zyskała doświadczenie zawodowe w zakresie postępowania administracyjnego (prowadzenie postępowań odwoławczych, nadzwyczajnych, nadzorczych, dyscyplinarnych). Podejmuje różnorodne działania mającej na celu propagowanie idei mediacji (m. in. formułowanie i rozpowszechnianie mediacyjnych klauzul umownych, wdrażanie szkoleń dedykowanych urzędnikom, działalność informacyjną w sądach).

KONTAKT


 

Font Resize
Zmień kontrast