Joanna Marciniak

mediator-zaslepka

DOŚWIADCZENIE OD: 2018 roku

REGION DZIAŁANIA

  • Poznań
  • województwo wielkopolskie

SPECJALIZACJE

  • gospodarcze
  • cywilne
  • prawo pracy

BIOGRAFIA

Mediator, prawnik.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, w trakcie odbywania aplikacji radcowskiej.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Prawa pracy na UAM w Poznaniu, WPiA.
Brała udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Polskie Centrum Mediacji, Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji poświęconych mediacji.
Posiada dyplom ukończenia szkolenia bazowego z zakresu mediacji wydany przez PCM oraz certyfikat poświadczający nabycie kompetencji mediatora w zakresie spraw pracowniczych zatwierdzony m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W latach 2014-2015, jako ówczesny Sekretarz WCAM brała czynny udział w realizowaniu przez WIPH w Poznaniu projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”, poprzez organizowanie na terenie Wielkopolski m.in. konferencji lokalnych propagujących mediację i arbitraż, szkoleń dla przedsiębiorców, mediatorów, sędziów. W ramach projektu brała udział w wyjazdach studyjnych do Wiednia i Hamburga.
Od 2014 roku Sekretarz Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski.

KONTAKT


 

Font Resize
Zmień kontrast