Ewa Różycka

IMG_3271

DOŚWIADCZENIE OD: Od 2019 roku

REGION DZIAŁANIA

  • województwo wielkopolskie
  • województwo kujawsko -pomorskie

SPECJALIZACJE

  • gospodarcze
  • cywilne
  • prawo pracy
  • rodzinne

BIOGRAFIA

Certyfikowany mediator od 2019 roku wpisany na listy stałych mediatorów prowadzone przez przez Sądy Okręgowe w: Koninie,  Kaliszu, Toruniu.

Uprawnienia mediatora: 1. Certyfikat UKOŃCZENIA SZKOLENIA NA MEDIATORA SĄDOWEGO „Mediator 1.01”- Szkolenie bazowe. 2. Mediacje w sporach cywilnych i gospodarczych – Zorganizowane przez Wielkopolski Centrum Arbitrażu i Mediacji, Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu. 3. „Wprowadzenie do Publik relations dla mediatorów, czyli jak mówić o mediacji”. Szkolenie organizowane w ramach projektu „Centrum arbitrażu i mediacji- Koordynator przy Konfederacji Lewiatan”.

Wykształcenie:
– Wyższe magisterskie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– Studia Podyplomowe w zakresie wiedzy o Europie i integracji europejskiej na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu,
– Studia Podyplomowe w zakresie Studium Pedagogicznego Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
– Studia Podyplomowe- Organizacja i Zarządzanie Oświatą w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie,
– Studia Podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki Wydziału Pedagogicznego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku,
– Kontrola Zarządcza i audyt w świetle nowej ustawy o finansach publicznych.
(Szkolenie Agencji Centrum Kształcenia i Doskonalenia Sp. z. o. o. w Warszawie)
– Kontrola robót budowlanych dostaw i usług przez Regionalną Izbą Obrachunkową i Najwyższą Izbę Kontroli ( szkolenie zorganizowane przez Instytut Samorządu i Administracji w Kaliszu),
– Praktyczne przygotowanie projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach Współpracy międzynarodowej- szkolenie Europejskiego Instytutu „SOKRATES SCOLA” w Warszawie.

Doświadczenie (zdobywane w latach od 1982 roku):
– mediacje szkolne z rodzicami, uczniami,
– mediacje z obszaru spraw finansowych, placówek oświatowych oraz pracowniczych.

KONTAKT


 

Font Resize
Zmień kontrast