Cennik

SKRÓCONY CENNIK USŁUG MEDIACYJNYCH

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Postępowania Mediacyjnego obowiązującego
w Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji za przeprowadzaną mediację obowiązują opłaty przedstawione w poniższej tabeli.

 

NAZWA OPŁATY OPIS CENA
Opłata wstępna Opłata inicjująca mediację bezzwrotna i niezależna od późniejszego rzeczywistego udziału stron w posiedzeniu (posiedzeniach) mediacyjnych 500,00
Opłata Mediacyjna I Zryczałtowana opłata za przeprowadzenie mediacji na posiedzeniu trwającym nie dłużej niż 3 godziny 1500,00
Opłata Mediacyjna  II Opłata uzupełniająca, płatna za każdą dodatkową godzinę przeprowadzanej mediacji w razie konieczności prowadzenia mediacji ponad 3 godziny 300,00
Zaliczka na Wydatki Zaliczka pobierana na pokrycie kosztów dodatkowych związanych z mediacją – w szczególności koszty dojazdu mediatora na posiedzenia poza siedzibą Centrum oraz koszty tłumaczy (jeśli wystąpią) Uzgadniana indywidualnie

 

  • Wszystkie podane kwoty wyrażone są w złotych polskich i są kwotami netto, które będą powiększone o aktualnie obowiązujący podatek VAT.
  • Co do zasady opłaty i koszty związane z mediacją strony ponoszą po połowie, jeśli nie umówią się inaczej.
  • W przypadku konieczności udziału w mediacji drugiego mediatora (ko-mediatora) opłaty mediacyjne, poza opłatą administracyjną, ulegają podwojeniu.
  • Szczegółowy cennik zawarty jest w zapisach §7 Regulaminu Postępowania Mediacyjnego dostępnego na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji https://caim.com.pl

 

Font Resize
Zmień kontrast