pr

„Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów, czyli jak mówić o mediacji”

W dniu 13 czerwca 2019 roku odbyło się szkolenie dla mediatorów zorganizowane przez Centrum Arbitrażu i Mediacji, koordynatora przy Konfederacji Lewiatan, na temat: „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów, czyli jak mówić o mediacji”. Trenerem podczas warsztatów była Olga Widerszal.

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony osób zaangażowanych w mediacje. Wymiana doświadczeń uczestników  była bardzo cenna. Grupę szczególnie interesowało, jak budować markę Mediatora, a także jakie działania należy podjąć celem zachęty sędziów do korzystania z procesu mediacyjnego jako alternatywy dla długotrwałych postępowań procesowych przed sądami powszechnymi.

                                  

Program szkolenia obejmował zakres wiedzy na temat tego, czym jest PR i jak prawidłowo wdrażać go w swoje działania. Również grupa na podstawie własnych doświadczeń określiła poziom wiedzy społecznej na temat CAM i Mediatora. Okazało się, że wiedza na ten temat jest bardzo zróżnicowana,  zależnie od terenu działania mediatorów. Wspólnie próbowano wypracować sposoby na wyedukowanie społeczeństwa celem wyboru alternatywnych metod rozwiązywania sporów już od najmłodszych lat. Wzorem jest propagowanie mediacji rówieśniczych w szkołach. Wszyscy doszli do wniosku, że wiedza mediacyjna zdobywana w ten sposób będzie procentować w późniejszym dorosłym życiu młodych ludzi.

Uczestnicy szkolenia podjęli inicjatywę tworzenia grup projektowych na swoim terenie w celu propagowania mediacji a także tworzenia dobrego wizerunku Mediatorów i ich organizacji. W Wielkopolsce w tego typu działania angażują się Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji  oraz Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu.

 

relacja: Marzena Bilińska-Fiałkowska, mediator

Font Resize
Zmień kontrast