7d7a28c520222cf289910e23b01c200f

Spotkanie z przedstawicielami rzemiosła.

W dniu 23 maja 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie delegatów w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej.

Przedstawicielki Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji ( Agnieszka Lisek i Marzena Bilińska-Fiałkowska) wzięły udział w tym wydarzeniu w charakterze  gości – prelegentów, zaproszonych przez władze WIR – Prezesa Jerzego Bartnika, vice-Prezesa Antoniego Odzimka oraz dyrektora Izby Tomasza Wikę.

Temat związany z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów spotkał się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli Cechów Rzemieślniczych i Spółdzielni. Zainteresowani mediacjami mogli skorzystać z konsultacji podczas przerwy kawowej przy stanowisku mediatorek udostępnionym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą.

                                  

Agnieszka Lisek i Marzena Bilińska-Fiałkowska przy stanowisku mediatorek

Po przerwie kawowej dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej p. Tomasz Wika przedstawił gości i poprosił o krótką prezentację na temat mediacji.

W swojej prelekcji mediatorki przedstawiły podstawowe informacje na temat konfliktu w relacjach między podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi. Jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów rekomendowały  mediację.

              

Z praktyki osób obecnych na wydarzeniu wynika, że spory znajdują swój finał przede wszystkim na sali sądowej. Mediatorki  pokazały w związku z tym  analizę porównawczą kosztów, czasu trwania postępowania procesowego i postępowania mediacyjnego wypadającą  na korzyść mediacji.

Uczestnicy wydarzenia, zainteresowani mediacją, mogli zaopatrzyć się w foldery informacyjne a także w wizytówki.

 

relacja: Marzena Bilińska-Fiałkowska, mediator

Font Resize
Zmień kontrast