3

Warsztaty wewnętrzne dla mediatorów „Konstruowanie ugód mediacyjnych”.

W sobotę 18-01-2020 r. odbyły się  warsztaty wewnętrzne dla mediatorów – podnoszące umiejętności w zawodzie mediatora.  Organizatorem było PCM oddział w Poznaniu.

Zajęcia poprowadziła Sędzia  Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Olimpia Barańska-Małuszek.  Uczestnicy  III edycji konferencji z cyklu „Jak budować mosty współpracy?” mieli już okazję sędzię poznać z bardzo ciekawej prelekcji p.t  „Granice i kompetencje sędziego, mediatora i pełnomocnika w ugodach mediacyjnych”,  podczas której Pani sędzia mówiła  m.in. o etyce w mediacji.

       

Tematem sobotniego warsztatu było konstruowanie ugód mediacyjnych.  W zajęciach uczestniczyli mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji, oddział w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Warsztaty te spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród mediatorów.

Pani sędzia omówiła parę interesujących przykładów zarówno z sali sądowej jak i wskazanych przez uczestników szkolenia. Grupa wskazała wiele problemów, które spotykane są podczas konstruowania ugód w  postępowaniach mediacyjnych, szczególnie tych związanych z zatwierdzaniem zawartych ugód przez sąd. Pani sędzia Olimpia Barańska-Małuszek szczegółowo omówiła m.in. ugodę mediacyjną o wydanie rzeczy, ugodę o częściowy podział majątku wspólnego, ugodę o częściowy podział spadku. Wszystkie poruszane kwestie budziły ożywioną dyskusję obecnych na sali mediatorów.

       

Na zakończenie zostały wydane certyfikaty wystawione przez PCM potwierdzające udział w szkoleniu.

 

relacja: Marzena Bilińska-Fiałkowska, mediator

Font Resize
Zmień kontrast