82614395_1831466747161098_517529475970236416_o

Spotkanie z młodzieżą w siedzibie CAM w Poznaniu

Niedawno z wizytą studyjną do Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przyjechała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Plewiskach. Nasi młodzi goście to pasjonaci mediacji , którzy w ramach Klubu Mediatora starają się wdrażać na terenie swojej szkoły konstruktywne i bezprzemocowe metody rozwiązywania sporów.  Uczniom towarzyszyła opiekunka Klubu Mediatora – pedagog szkolna  Pani Sylwia Fuhrmann.

Inicjatorem spotkania był mediator WCAM p. Robert Schmidt, który wspiera rozwój młodzieży w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów.

 

                  

W spotkaniu poza p. Robertem Schmidtem uczestniczyły mediatorki Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, p. Halina Kutereba i Agnieszka Lisek. Młodzież była bardzo ciekawa metod pracy dorosłych mediatorów, zadawano trafne i inspirujące pytania, dzielono się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem szkolnym. Poza aspektem merytorycznym wizyta młodych ludzi przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze ze słodyczami w tle. Mamy nadzieję, że uczniowie będą ambasadorami mediacji wśród swoich rówieśników, nauczycieli i rodziców, a w przyszłości jako dorośli ludzie, jako przedsiębiorcy, pracownicy, naukowcy, nauczyciele, wynalazcy, będą umieli i chcieli rozwiązywać wszelkie problemy polubownie i konstruktywnie.

 

relacja: Marzena Bilińska-Fiałkowska, mediator

Font Resize
Zmień kontrast