121597220_2758305981106042_6790589780790394864_n

Spory nie muszą się kończyć w sądzie.

W związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji nasi mediatorzy w dniu 15 października 2020 r. będą udzielać bezpłatnych telefonicznych konsultacji mediacyjnych  podczas swoich dyżurów w godzinach od 10:00 do 20:00.

21 października 2020 r. odbędzie się konferencja organizowana przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w ramach VI Salonu Mediacji.

Każdy może spróbować mediacji. Strony sporu podczas mediacji mogą wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Profesjonalny mediator wspiera przebieg komunikacji między stronami sporu, łagodzi powstające napięcia i pomaga w osiągnięciu porozumienia.

W dobie pandemii spotkania mediacyjne bezpośrednie często niosą ze sobą ryzyko zakażenia albo są utrudnione z powodu np. kwarantanny.

Pozostaje wówczas możliwość skorzystania z mediacji pośredniej.  W mediacji  elektronicznej mediator prowadzi posiedzenie mediacyjne przy użyciu środków porozumiewania się na odległość za pomocą poczty elektronicznej, komunikatora internetowego, telekonferencji, wideokonferencji. Nadal w mediacji pośredniej obowiązują zasady zarówno dobrowolności jak i poufności procesu mediacyjnego.

Wszystkie wymienione sposoby komunikacji są już  przez naszych mediatorów prowadzone i obecnie dobrze się sprawdzają.

Font Resize
Zmień kontrast