1 (41)

Konferencja „Mediacje: rodzina, biznes, administracja”

Od samego rana 18. października dzień zapowiadał się interesująco. Niemal letnia pogoda pozytywnie nastrajała do udziału w III edycji konferencji z cyklu „Jak budować mosty współpracy?”

W tym roku wszyscy, którym temat mediacji w rodzinie, biznesie i administracji nie jest obojętny dotarli do gmachu Wyższej Szkoły Bankowej, by posłuchać interesujących prelekcji, podyskutować podczas panelu oraz rozwinąć swoje umiejętności dzięki udziałowi w warsztatach.

Na początek Izabela Libera, wice-prezes PCM o. w Poznaniu, przywitała wszystkich przybyłych i podziękowała patronom oraz partnerom za wsparcie oraz wszystkim, którzy poświęcili bezinteresownie swój czas, żebyśmy mogli wziąć udział w tak ważnym dla środowiska mediacyjnego wydarzeniu.

Pierwszy prelegent – Mediator Konrad Sobczyk opowiedział o postawie, jako narzędziu pracy mediatora. Prelekcja była wstępem do późniejszych warsztatów z superwizji mediacji, które ekspert prowadził. Miały one na celu podwyższać świadomość i kompetencje mediatorów w pracy w tym niezwykle trudnym i odpowiedzialnym zawodzie.
Sędzia Sądu Rejonowego Olimpia Barańska – Małuszek w swojej prelekcji „Granice i kompetencje sędziego, mediatora i pełnomocnika w ugodach mediacyjnych” mówiła m.in. o etyce w mediacji. W oparciu o konkretne przykłady oraz przepisy prawa skutecznie zachęciła do dyskusji. Podczas późniejszego warsztatu natomiast, w sposób praktyczny zgłębiła temat konstruowania ugód podziałowych.
Prelegent Radosław Drzewiecki, ekspert od spraw pracowniczych, w swoim wystąpieniu pn. „Strategia Lean – jak stworzyć wielką firmę i mieć szczęśliwych pracowników” w sposób interesujący i humorystyczny ukazał tajemnicę strategii Lean oraz najczęstsze powody niezadowolenia pracowników, które generują konflikty w miejscu pracy. Jego prelekcja była wstępem do warsztatów pn. „Leadership 734 –  jak zbudować wspólne cele, świadomość i zaangażowanie na każdym szczeblu organizacji.”
Dr Sławomir Peszkowski natomiast w swojej prelekcji odkrył tajemnicę mediacji administracyjnych, o których dużo się mówi, a większość nadal mało wie.

Podczas przerw kawowo-kanapkowych uczestnicy mieli okazję do nawiązania znajomości i wymiany doświadczeń. Gdy przyszedł czas na panel dyskusyjny, do grona ekspertów dołączył Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Piotr Marciniak. Dyskusja obejmowała tematy wcześniej poruszone podczas prelekcji, jak i kwestie statystyk dot. mediacji w ostatnich latach, zmian w zasadach rozliczania wynagrodzenia mediatora czy też kompetencji osób wykonujących ten zawód. Była to przestrzeń do zadawania trudnych pytań, szukania rozwiązań, analizy sytuacji. Uczestnicy wydarzenia zostali zainspirowani do działania, dalszego rozwoju, podnoszenia swoich kompetencji czy też korzystania z mediacji. Mamy nadzieję, że każdy, kto uczestniczył w wydarzeniu, znalazł swój wartościowy „kawałek” wiedzy, umiejętności czy też inspiracji, z którym mógł opuścić konferencję w poczuciu dobrze spędzonego czasu.

W konferencji wzięło udział niemal 80 osób. Wielu z nich wypełniło anonimowe ankiety, z których wynika, że nie był to czas stracony.

Już dziś obiecujemy, że przyszłoroczna edycja będzie niemniej wartościowa i zapraszamy tradycyjnie w trzecim tygodniu października 2020 roku.

Poniżej przedstawiamy krótko relacje z tego wydarzenia.

 

Font Resize
Zmień kontrast