Spory nie muszą się kończyć w sądzie.

W związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji nasi mediatorzy w dniu 15 października 2020 r. będą udzielać bezpłatnych telefonicznych konsultacji mediacyjnych  podczas swoich dyżurów w godzinach od 10:00 do 20:00.

21 października 2020 r. odbędzie się konferencja organizowana przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w ramach VI Salonu Mediacji.

Każdy może spróbować mediacji. Strony sporu podczas mediacji mogą wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Profesjonalny mediator wspiera przebieg komunikacji między stronami sporu, łagodzi powstające napięcia i pomaga w osiągnięciu porozumienia.

W dobie pandemii spotkania mediacyjne bezpośrednie często niosą ze sobą ryzyko zakażenia albo są utrudnione z powodu np. kwarantanny.

Pozostaje wówczas możliwość skorzystania z mediacji pośredniej.  W mediacji  elektronicznej mediator prowadzi posiedzenie mediacyjne przy użyciu środków porozumiewania się na odległość za pomocą poczty elektronicznej, komunikatora internetowego, telekonferencji, wideokonferencji. Nadal w mediacji pośredniej obowiązują zasady zarówno dobrowolności jak i poufności procesu mediacyjnego.

Wszystkie wymienione sposoby komunikacji są już  przez naszych mediatorów prowadzone i obecnie dobrze się sprawdzają.

Telefoniczne wsparcie psychologiczne

Przedłużający się stan niepewności wywołuje przytłaczające emocje i skrajnie różne uczucia. Przede wszystkim strach, lęk, czasami lęk paniczny, obezwładniający. Doświadczamy również złości, z którą nie wiadomo co zrobić, jak nad nią zapanować, jak ją przekształcić w energię do zmierzenia się z trudnościami.
Jak nie dopuścić, aby doświadczane emocje stały się destrukcyjne dla nas i dla naszych bliskich?
Poza trudnymi emocjami pojawiają się powtarzające się intruzyjne myśli, przytłaczające, podpowiadające najczarniejsze scenariusze. Od przedsiębiorcy wymaga się poza ponoszeniem ryzyka gospodarczego, również odporności psychicznej, radzenia sobie zarówno ze swoimi obawami i  frustracją, ale również z lękami pracowników i współpracowników.
                                                               
                                      Agnieszka Lisek – obecnie pełni dyżury przy telefonie zaufania
 
Stworzyliśmy Państwu możliwość bezpłatnego i anonimowego porozmawiania o tym z psychologiem w ramach telefonu zaufania, pod który można dzwonić w każdy piątek w godz. od 10:00 do 12:00.
nr telefonu zaufania przy WCAM : 692 240 221 
fot. EL/WCAM

Telefoniczne poradnictwo mediacyjne

fot. EL/WCAM.
Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji działające przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej uruchamia telefoniczne poradnictwo mediacyjne dla przedsiębiorców. Aktualnie wszyscy przeżywamy trudny czas, w szczególności stan niepewności dotyka przedsiębiorców. Ograniczenie bądź zawieszenie działalności rodzi trudne konsekwencje dotyczące zarządzania, pracowników, współpracowników, partnerów handlowych. Ujawniają się ukryte do tej pory konflikty i pojawiają się nowe. Wszelkie rozmowy są utrudnione ze względu na obowiązujące ograniczenia. Sądy również działają w ograniczonym zakresie. Chcemy wspierać Państwa w tym trudnym czasie. Dyżury pełnić będą doświadczeni mediatorzy naszego ośrodka. Ponadto dla przedsiębiorców, którzy w tej trudnej sytuacji, potrzebują porozmawiać o swoich obawach, stresie, lęku uruchamiamy konsultacje psychologiczne.
Szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.caim.com.pl , www.wiph.pl
Dyżury poradnictwa mediacyjnego:
1. Poniedziałek w godz. 10.00-13.00 – telefon: 539 333 904
2. Wtorek w godz. 10.00-12.00 – telefon: 600 806 329
3. Środa w godz. 17.00-19.00 – telefon: 510 803 015
4. Czwartek w godz. 14.00-17.00 – telefon: 601 888 100
Psychologiczny telefon zaufania: piątek w godz. 10.00-12.00, telefon: 692 240 221
fot. EL/WCAM

Warsztaty wewnętrzne dla mediatorów „Konstruowanie ugód mediacyjnych”.

W sobotę 18-01-2020 r. odbyły się  warsztaty wewnętrzne dla mediatorów – podnoszące umiejętności w zawodzie mediatora.  Organizatorem było PCM oddział w Poznaniu.

Zajęcia poprowadziła Sędzia  Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Olimpia Barańska-Małuszek.  Uczestnicy  III edycji konferencji z cyklu „Jak budować mosty współpracy?” mieli już okazję sędzię poznać z bardzo ciekawej prelekcji p.t  „Granice i kompetencje sędziego, mediatora i pełnomocnika w ugodach mediacyjnych”,  podczas której Pani sędzia mówiła  m.in. o etyce w mediacji.

       

Tematem sobotniego warsztatu było konstruowanie ugód mediacyjnych.  W zajęciach uczestniczyli mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji, oddział w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Warsztaty te spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród mediatorów.

Pani sędzia omówiła parę interesujących przykładów zarówno z sali sądowej jak i wskazanych przez uczestników szkolenia. Grupa wskazała wiele problemów, które spotykane są podczas konstruowania ugód w  postępowaniach mediacyjnych, szczególnie tych związanych z zatwierdzaniem zawartych ugód przez sąd. Pani sędzia Olimpia Barańska-Małuszek szczegółowo omówiła m.in. ugodę mediacyjną o wydanie rzeczy, ugodę o częściowy podział majątku wspólnego, ugodę o częściowy podział spadku. Wszystkie poruszane kwestie budziły ożywioną dyskusję obecnych na sali mediatorów.

       

Na zakończenie zostały wydane certyfikaty wystawione przez PCM potwierdzające udział w szkoleniu.

 

relacja: Marzena Bilińska-Fiałkowska, mediator

Spotkanie z młodzieżą w siedzibie CAM w Poznaniu

Niedawno z wizytą studyjną do Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przyjechała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Plewiskach. Nasi młodzi goście to pasjonaci mediacji , którzy w ramach Klubu Mediatora starają się wdrażać na terenie swojej szkoły konstruktywne i bezprzemocowe metody rozwiązywania sporów.  Uczniom towarzyszyła opiekunka Klubu Mediatora – pedagog szkolna  Pani Sylwia Fuhrmann.

Inicjatorem spotkania był mediator WCAM p. Robert Schmidt, który wspiera rozwój młodzieży w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów.

 

                  

W spotkaniu poza p. Robertem Schmidtem uczestniczyły mediatorki Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, p. Halina Kutereba i Agnieszka Lisek. Młodzież była bardzo ciekawa metod pracy dorosłych mediatorów, zadawano trafne i inspirujące pytania, dzielono się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem szkolnym. Poza aspektem merytorycznym wizyta młodych ludzi przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze ze słodyczami w tle. Mamy nadzieję, że uczniowie będą ambasadorami mediacji wśród swoich rówieśników, nauczycieli i rodziców, a w przyszłości jako dorośli ludzie, jako przedsiębiorcy, pracownicy, naukowcy, nauczyciele, wynalazcy, będą umieli i chcieli rozwiązywać wszelkie problemy polubownie i konstruktywnie.

 

relacja: Marzena Bilińska-Fiałkowska, mediator

Konferencja „Mediacje: rodzina, biznes, administracja”

Od samego rana 18. października dzień zapowiadał się interesująco. Niemal letnia pogoda pozytywnie nastrajała do udziału w III edycji konferencji z cyklu „Jak budować mosty współpracy?”

W tym roku wszyscy, którym temat mediacji w rodzinie, biznesie i administracji nie jest obojętny dotarli do gmachu Wyższej Szkoły Bankowej, by posłuchać interesujących prelekcji, podyskutować podczas panelu oraz rozwinąć swoje umiejętności dzięki udziałowi w warsztatach.

Na początek Izabela Libera, wice-prezes PCM o. w Poznaniu, przywitała wszystkich przybyłych i podziękowała patronom oraz partnerom za wsparcie oraz wszystkim, którzy poświęcili bezinteresownie swój czas, żebyśmy mogli wziąć udział w tak ważnym dla środowiska mediacyjnego wydarzeniu.

Pierwszy prelegent – Mediator Konrad Sobczyk opowiedział o postawie, jako narzędziu pracy mediatora. Prelekcja była wstępem do późniejszych warsztatów z superwizji mediacji, które ekspert prowadził. Miały one na celu podwyższać świadomość i kompetencje mediatorów w pracy w tym niezwykle trudnym i odpowiedzialnym zawodzie.
Sędzia Sądu Rejonowego Olimpia Barańska – Małuszek w swojej prelekcji „Granice i kompetencje sędziego, mediatora i pełnomocnika w ugodach mediacyjnych” mówiła m.in. o etyce w mediacji. W oparciu o konkretne przykłady oraz przepisy prawa skutecznie zachęciła do dyskusji. Podczas późniejszego warsztatu natomiast, w sposób praktyczny zgłębiła temat konstruowania ugód podziałowych.
Prelegent Radosław Drzewiecki, ekspert od spraw pracowniczych, w swoim wystąpieniu pn. „Strategia Lean – jak stworzyć wielką firmę i mieć szczęśliwych pracowników” w sposób interesujący i humorystyczny ukazał tajemnicę strategii Lean oraz najczęstsze powody niezadowolenia pracowników, które generują konflikty w miejscu pracy. Jego prelekcja była wstępem do warsztatów pn. „Leadership 734 –  jak zbudować wspólne cele, świadomość i zaangażowanie na każdym szczeblu organizacji.”
Dr Sławomir Peszkowski natomiast w swojej prelekcji odkrył tajemnicę mediacji administracyjnych, o których dużo się mówi, a większość nadal mało wie.

Podczas przerw kawowo-kanapkowych uczestnicy mieli okazję do nawiązania znajomości i wymiany doświadczeń. Gdy przyszedł czas na panel dyskusyjny, do grona ekspertów dołączył Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Piotr Marciniak. Dyskusja obejmowała tematy wcześniej poruszone podczas prelekcji, jak i kwestie statystyk dot. mediacji w ostatnich latach, zmian w zasadach rozliczania wynagrodzenia mediatora czy też kompetencji osób wykonujących ten zawód. Była to przestrzeń do zadawania trudnych pytań, szukania rozwiązań, analizy sytuacji. Uczestnicy wydarzenia zostali zainspirowani do działania, dalszego rozwoju, podnoszenia swoich kompetencji czy też korzystania z mediacji. Mamy nadzieję, że każdy, kto uczestniczył w wydarzeniu, znalazł swój wartościowy „kawałek” wiedzy, umiejętności czy też inspiracji, z którym mógł opuścić konferencję w poczuciu dobrze spędzonego czasu.

W konferencji wzięło udział niemal 80 osób. Wielu z nich wypełniło anonimowe ankiety, z których wynika, że nie był to czas stracony.

Już dziś obiecujemy, że przyszłoroczna edycja będzie niemniej wartościowa i zapraszamy tradycyjnie w trzecim tygodniu października 2020 roku.

Poniżej przedstawiamy krótko relacje z tego wydarzenia.

 

Konferencja „Jak budować mosty współpracy? Mediacje: rodzina, biznes, administracja.”

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się

18 października 2019r.

Celem wydarzenia jest rozwój w obszarze mediacji. Wiodącym tematem spotkania będzie praktyczne wykorzystanie mediacji w obszarach: rodzinnym, biznesowym i administracyjnym.
W dobie popularyzacji mediacji nastał czas szerzenia profesjonalizmu zawodu mediatora, dalszego zwiększania świadomości kiedy i w jaki sposób można z mediacji skutecznie korzystać.
Chcemy zwiększać świadomość, rozwijać i stawiać wyzwania. Dla lepszej jakości życia uczmy się jak budować mosty współpracy.

     

Prelekcje

Możliwość wysłuchania naszych prelegentów na poszczególne tematy:

– „Postawa jako narzędzie pracy mediatora”
– „Granice i kompetencje sędziego, mediatora i pełnomocnika w ugodach mediacyjnych”
– „Strategia Lean – jak stworzyć wielką firmę i mieć szczęśliwych pracowników”
– „Mediacja administracyjna: 100% hybrydy?”

Panel dyskusyjny

Wymiana doświadczeń i poglądów dotyczących ostatnich zmian w prawie, popularyzacji mediacji czy przeciwwskazań w uczestniczeniu i prowadzeniu tej formy spotkań.

Warsztaty tematyczne

Trzygodzinne warsztaty z różnych tematów, prowadzone przez specjalistów. Trzy tematy do wyboru.

Punktowany udział w konferencji dla:

– Adwokatów (12 pkt.)
– Radców prawnych (5 pkt.)

Uznanie udziału przez
– Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu
– Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu

 

Organizator: Polskie Centrum Mediacji o. Poznań

Patroni konferencji: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Wielkopolska Izba Adwokacka, Wielkopolska Izba Radców Prawnych, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Prezydent Miasta Poznań Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

DATA: 18 października 2019r. w godz. 8:30-17:00

MIEJSCE:   Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 

                     ul. Powstańców Wielkopolskich 2A

Program wydarzenia i możliwość rejestracji znajdą Państwo poniżej:

Program konferencji POGRAM KONFERENCJI

Zapisy tutaj

Dodatkowe informacje e-mail: konferencja@mediacje.poznan.pl

„Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów, czyli jak mówić o mediacji”

W dniu 13 czerwca 2019 roku odbyło się szkolenie dla mediatorów zorganizowane przez Centrum Arbitrażu i Mediacji, koordynatora przy Konfederacji Lewiatan, na temat: „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów, czyli jak mówić o mediacji”. Trenerem podczas warsztatów była Olga Widerszal.

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony osób zaangażowanych w mediacje. Wymiana doświadczeń uczestników  była bardzo cenna. Grupę szczególnie interesowało, jak budować markę Mediatora, a także jakie działania należy podjąć celem zachęty sędziów do korzystania z procesu mediacyjnego jako alternatywy dla długotrwałych postępowań procesowych przed sądami powszechnymi.

                                  

Program szkolenia obejmował zakres wiedzy na temat tego, czym jest PR i jak prawidłowo wdrażać go w swoje działania. Również grupa na podstawie własnych doświadczeń określiła poziom wiedzy społecznej na temat CAM i Mediatora. Okazało się, że wiedza na ten temat jest bardzo zróżnicowana,  zależnie od terenu działania mediatorów. Wspólnie próbowano wypracować sposoby na wyedukowanie społeczeństwa celem wyboru alternatywnych metod rozwiązywania sporów już od najmłodszych lat. Wzorem jest propagowanie mediacji rówieśniczych w szkołach. Wszyscy doszli do wniosku, że wiedza mediacyjna zdobywana w ten sposób będzie procentować w późniejszym dorosłym życiu młodych ludzi.

Uczestnicy szkolenia podjęli inicjatywę tworzenia grup projektowych na swoim terenie w celu propagowania mediacji a także tworzenia dobrego wizerunku Mediatorów i ich organizacji. W Wielkopolsce w tego typu działania angażują się Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji  oraz Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu.

 

relacja: Marzena Bilińska-Fiałkowska, mediator

Panele dyskusyjne na temat mediacji

We wrześniu i październiku odbędą się  panele dyskusyjne na temat mediacji gospodarczych realizowanych w projekcie Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.  Tematyka spotkań jest  ukierunkowana na mediacje gospodarcze. Część programowa może  zainteresować   każdego mediatora, nie tylko specjalistów od mediacji gospodarczych.

Program panelu 25.09. 2019r.  tutaj

Program panelu 04.10.2019r. tutaj

Formularz zgłoszeniowy tutaj

Terminy spotkań to: 25.09.2019 r. oraz 04.10.2019r. 

– w godz. 9:00-16:00

Miejsce: Biurowiec Omega, 11 piętro, ul. Dąbrowskiego 79 A, 60-529 Poznań

Prowadzący panele: SSR Maciej Hoppe, adwokat dr Piotr Binas, adwokat Piotr Ruszkiewicz

Dodatkowe informacje: e-mail: sekretariat@caim.com.pl lub pod nr. tel: 539 333 90 oraz 502 142 739

Forum Gospodarcze 2019: „Przestrzeń jutra. Przyjdź, kreuj, wpływaj”

22 maja 2019 roku odbyło się Forum Gospodarcze Metropolii Poznań, które jest jednym z najważniejszych wydarzeń poświęconych gospodarce. Skierowane jest ono przede wszystkim do przedsiębiorców i przedstawicieli władz samorządowych. Do grona uczestników w tym roku dołączyli również przedstawiciele Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji (Halina Kutereba, Katarzyna Radziejewska, Marzena Bilińska-Fiałkowska, Maciej Cieśliński).

                

XII edycja Forum została zorganizowana w nowatorskiej formule antykonferencji (Open Space Technology). Miejscem spotkania była Concordia Design przy ul. Zwierzynieckiej w Poznaniu. Uczestników i gości powitał Prezes Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Wojciech Kruk. Wśród gości byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Starostwa Powiatowego.

Facylitatorzy wydarzenia(Aleksandra Chodasz, Marcin Świerczyński, Sylwia Myszka-Szyszka) wprowadzili uczestników w zasady współpracy i komunikacji podczas wydarzenia.

 

Uczestnicy spotkania zgłaszali do dyskusji szczegółowe, interesujące ich tematy. Dla każdego zagadnienia zaproponowanego przez nich zaaranżowano  przestrzeń do rozmowy tematycznej.

Temat wybrany przez mediatorów WCAiM to: „Nowoczesny przedsiębiorca stosuje alternatywne metody rozwiązywania sporów – wybiera mediacje”. Wnioski, do których grupa rozmówców doszła to m.in. fakt, że istotne jest uczenie ludzi rozwiązywania problemów-edukowanie od małego; zawieranie klauzuli mediacyjnej w umowach-to  pomoc w rozwiązywaniu sporów szybko, tanio i bez procesu sądowego. W przedsiębiorstwach potrzebna jest wiedza o korzyściach płynących ze stosowania mediacji.  Podsumowując-zagadnienie mediacji  cieszyło się  dużym zainteresowaniem i zrozumieniem wśród uczestników Forum.

Osoby biorące  udział w dyskusjach mogły swobodnie przemieszczać się pomiędzy grupami i brać aktywny udział w rozmowach, którymi się interesowały.

               

Każda grupa spisywała wyniki swojego spotkania, a na koniec powstał zbiorczy raport dostępny dla wszystkich uczestników.

Tegoroczne Forum Gospodarcze cechowało się autentycznym zaangażowaniem uczestników. Efektem spotkań w małych tematycznych grupach była wysoka jakość i efektywność prowadzonych rozmów. Wybór tematów przez samych uczestników skutkował dostosowaniem ich  do faktycznych, aktualnych oczekiwań. Nowa formuła stworzyła możliwość opracowania konkretnych, wymiernych rekomendacji.

                

Wydarzenie to było okazją do wartościowych spotkań i budowania relacji. Atmosfera spotkań była kreatywna i emanowała dobrymi emocjami. Chętni wymieniali się między sobą wizytówkami, umawiając się jednocześnie na kolejne spotkania.

 

relacja: Marzena Bilińska-Fiałkowska, mediator

 

Font Resize
Zmień kontrast