Przestrzeń dla mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

W ramach V Konferencji Szkoleniowej i VIII Salonu Mediacji w dniu 27 maja 2021 roku odbyło się  webinarium pod tytułem

„Przestrzeń dla mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym”.

Współorganizatorem konferencji było Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Było to  wydarzenie z planowanego cyklu działań mających na celu rozpoczęcie dyskusji o zbudowaniu dobrych praktyk w stosowaniu  mediacji w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Konferencję rozpoczęła prof. Joanna Mucha (Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu) witając wszystkich uczestników i prelegentów. Współprowadzącymi i zarazem koordynatorami byli ponadto Piotr Marciniak, Sędzia koordynator ds. mediacji przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Halina Kutereba, mediator Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji i vice-prezes Polskiego Centrum Mediacji o. w Poznaniu, Ivan Smanio, dyrektor Centrum Mediacji Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, mediator WCAM.

Jako pierwsza wystąpiła Anna Warlich – mediator, Prezes Zarządu Polskiego Centrum Mediacji oddział w Poznaniu i mediator Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Przedstawiła prezentację na temat Mediacji jako procesu szukania rozwiązań. Pani Ania przypomniała nam parę istotnych dla mediacji kwestii, takich jak zbieranie danych niezbędnych do przeprowadzenia mediacji, zdiagnozowanie potrzeb poprzez wskazanie problemu, generowanie pomysłów poprzez poszukiwanie rozwiązań oraz próbę spisania projektu ewentualnej ugody. Pani Ania przypomniała również narzędzia i techniki pracy mediatora.

Kolejnym prelegentem była Marta Krzyśków-Szymkowicz – rzecznik patentowy i mediator. Współpracuje m.in. z syndykami w zakresie ochrony, wyceny i sprzedaży praw własności przemysłowej w przedsiębiorstwach w przypadku likwidacji tych przedsiębiorstw. W swoim wykładzie  Mediacja w upadłości i restrukturyzacji na przykładzie wybranych państw m.in. wskazała trzy etapy, gdzie mediacja może być rozważana: przedsądowa, sądowa oraz wykonanie układu(klauzuli umownych). Pani Marta wskazała również, że Komisja Europejska zachęca sądy do wyznaczania mediatorów, jeżeli uznają to za niezbędne, aby pomóc dłużnikowi i wierzycielowi w skutecznych negocjacjach w sprawie planu restrukturyzacji. Przekazała również przykłady postępowania  kilku państw dotyczące m.in. mediacji obligatoryjnej.

Magdalena Kasiarz – adwokat, doradca restrukturyzacyjny przedstawiła prezentację na temat Rola mediacji w Dyrektywie Drugiej Szansy , wskazując główne cele realizacji tej dyrektywy. Zaprezentowała dobre praktyki z niektórych państw europejskich.

Kolejnymi prelegentami byli dr Piotr Sławicki – adiunkt w Katedrze Negocjacji i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa polubownego rozwiązywania sporów i prawa cywilnego oraz dr Piotr Kędzierski – sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w XVIII Wydziale Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Poruszyli trudny i jednocześnie zawiły  temat Granice dopuszczalności mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Wskazali sens upadłości oraz sens restrukturyzacji. Przedstawili miejsce mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Powołali się na literaturę mówiącą o tym, że zastosowanie mediacji jest możliwe. Wykazali również, że doradca restrukturyzacyjny powinien posiadać szeroki zakres  wiedzy i umiejętności w tym mediacyjnych.

Pani prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. Anna Hrycaj, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych zaprezentowała wykład  Mediator a dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Pani profesor poruszyła wiele istotnych kwestii w odniesieniu do podmiotów uczestniczących w postępowaniu upadłościowym. Ważnym podsumowaniem poruszanych kwestii jest stwierdzenie, że w toku postępowania wywołanego wniesieniem sprzeciwu syndyk ma prawa i obowiązki uczestnika postępowania. Szczegółowo pani sędzia omówiła drogę postępowania upadłościowego w tym tryb zawarcia ugody z syndykiem. Podsumowując pani profesor wskazała, że syndyk może prowadzić mediację, a także zawrzeć ugodę z wierzycielem w postępowaniu sądowym. Postanowienie sądu o zatwierdzeniu ugody jest podstawą do zmiany listy wierzytelności. Jednocześnie w zakresie zawarcia ugody syndyk działa w imieniu własnym, na rzecz upadłego, w interesie wszystkich wierzycieli i upadłego.

Dr Patryk Filipiak – adwokat, doradca restrukturyzacyjny – przedstawił Mediacje jako wsparcie dla wypracowania propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Omówił dopuszczalność mediacji w sprawie propozycji układowych, próbując udzielić odpowiedzi na pytanie czy mediacja może być skutecznym sposobem przygotowania propozycji układowych.

Na zakończenie konferencji goście mieli możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania uczestników przesłane podczas wykładów do organizatorów spotkania. Spotkanie zakończył pan Ivan Smanio dziękując wszystkim za udział w konferencji.

 

relacja z konferencji: Marzena Bilińska-Fiałkowska

 

fot. EL/WCAM

Sukces naszego mediatora

Marzena Bilińska-Fiałkowska jest profesjonalnym mediatorem w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i pracowniczych. Jednakże zanim zaczęła mediować spełniała się zawodowo w dziedzinie kosmetologii. Prowadziła przez wiele lat swój salon piękności, zatrudniając kosmetyczki, fryzjerki, masażystę. Współtworzyła standardy  i zadania  egzaminacyjne dla zawodów kosmetyczka i wizażysta-stylista. Nadal jest przewodniczącą komisji egzaminacyjnych w obu zawodach.

Swoje wcześniejsze doświadczenia negocjacyjne i mediacyjne zdobywała w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej pełniąc m.in. funkcję Pod-Cechmistrza Cechu Rzemiosł Różnych. Rozwiązywała spory między klientem a usługodawcą. Była również członkiem kadry Stowarzyszenia Fryzjerów i Kosmetyczek POLFRYZ, dzięki czemu znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy w makijażu.

Doświadczenie w dziedzinie makijażu profesjonalnego zaowocowało powołaniem jej przez Prezydium OMC (Organisation Mondiale Coiffure) do Jury Mistrzostw Świata w grudniu 2020 roku oraz Mistrzostw Europy w 2021 roku. Wraz z dyplomem otrzymała gratulacje: „Dear Juror, CONGRATULATIONS ! FOR YOUR PARTICIPATION. On behalf of OMC Board of Directors. Best regards

Gianni Fodera   OMC World President        Salvatore Fodera      OMC Hairworld Chairman „

Nadal udziela się w branży beauty, jako vice-przewodniczącą Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko-Kosmetycznej Związku Rzemiosła Polskiego. Będąc biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu już trzecią kadencję –  podczas zapoznawania się z aktami spraw dostrzegła duże pole dla mediacji. Jej zdaniem wielu sporów można by uniknąć decydując się na konstruktywne spotkania mediacyjne i wspólne poszukiwanie sposobu zakończenia konfliktu.

Ostatnio  miała okazję prowadzić mediacje wnioskowe między klientami a usługodawcami  przed postępowaniem sądowym, które zakończyły się zawarciem ugody satysfakcjonującej obie strony sporu.

„Możliwość bycia mediatorem sprawia mi w takich sytuacjach ogromną satysfakcję i spełnienie w nowym zawodzie profesjonalnego mediatora” – mówi pani Marzena.

V Konferencja Szkoleniowa i VIII SALON MEDIACJI – „Przestrzeń dla mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym”

 27 maja 2021 roku w godz. 16:00 d0 19:10 w ramach V Konferencji Szkoleniowej i VIII Salonu Mediacji odbędzie się  wydarzenie w formule webinarium pod tytułem

                                   „Przestrzeń dla mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym”.

Jest to pierwsze wydarzenie z planowanego cyklu działań mających na celu rozpoczęcie dyskusji na temat budowania dobrych praktyk mediacyjnych w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Jest to wspólne wydarzenie z WPiA. Idea połączenia salonu z konferencjami organizowanymi na Wydziale jest propozycją Wydziału.  Jest to jubileuszowa, piąta konferencja.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji organizowanej przez Sąd Okręgowy w Poznaniu wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu oraz Krajową Izbą Doradców Restrukturyzacyjnych.

Współorganizatorem konferencji jest Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Koordynatorami  projektu są:

Piotr Marciniak, Sędzia koordynator ds. mediacji przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, prof. Joanna Mucha(Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu),Halina Kutereba ,mediator Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, Ivan Smanio, dyrektor Centrum Mediacji Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, mediator WCAM.

 Link do rejestracji na wydarzenie: https://webinarswroclaw.clickmeeting.com/v-konferencja-szkoleniowa-i-viii-poznanski-salon-mediacji/register

Jest to  pierwsza konferencja z cyklu poświęconego możliwości zastosowania mediacji w reorganizowaniu firm w sytuacji upadłości i restrukturyzacji. Dedykujemy ją wszystkim zainteresowanym tym tematem środowisk, w tym do: mediatorów, przedsiębiorców, doradców restrukturyzacyjnych, prawników, środowiska naukowego Jest to pierwsze wydarzenie z planowanego cyklu działań mających na celu uruchomienie dyskusji o zbudowaniu dobrych praktyk w stosowaniu  mediacji w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

 

Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych ideą mediacji do uczestnictwa i współtworzenia Poznańskiego Salonu Mediacji.

Sylwetki prelegentów konferencji :

Anna Warlich – mediator

Prezes Zarządu Polskiego Centrum Mediacji oddział w Poznaniu oraz mediator Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Certyfikowany mediator z listy stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu. Z wykształcenia ekonomista i psycholog biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu skutecznej komunikacji w różnych organizacjach, a obecnie właściciel Strefy Dialogu, trener biznesu oraz wykładowca na uczelniach wyższych. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktów dostosowane do różnych grup odbiorców oraz staże dla początkujących mediatorów.
Autorka wielu publikacji z zakresu mediacji, budowania wizerunku i innych obszarów biznesu w prasie branżowej. Członek zespołu projektowego Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Organizator konferencji z cyklu „Jak budować mosty współpracy?” Była mediatorem w ogólnopolskim projekcie budowania dialogu społecznego, dotyczącym wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Pełniła rolę mentora z zakresu HR w ogólnopolskim projekcie kierowanym do przyszłych pracowników. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy mediacyjnej, które utwierdza ją w przekonaniu, że każdy konflikt można rozwiązać z korzyścią dla stron.

Marta Krzyśków-Szymkowicz – rzecznik patentowy, mediator

Absolwentka Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego, założycielka kancelarii prawno-patentowej SZYMKOWICZ Kancelaria Rzecznikowska. Jako rzecznik patentowy współpracuje m.in. z syndykami w zakresie ochrony, wyceny i sprzedaży praw własności przemysłowej w przedsiębiorstwach w przypadku likwidacji tych przedsiębiorstw. Marta Krzyśków-Szymkowicz jest także mediatorem sądowym wpisanym na listy Sądów Okręgowych w Warszawie oraz mediatorem międzynarodowym wpisanym na listę mediatorów w Światowej Organizacja Własności Intelektualnej w Genewie. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji w zakresie prawa gospodarczego.
Członkini w międzynarodowych organizacjach jak np. w MARQUES gdzie aktywnie uczestniczy w grupie „Dispute Resolution Team, a także w ECTA „Copyright Team”.
Autorka licznych publikacji w pismach branżowych.

 

Magdalena Kasiarz – adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny od ponad 15 lat zajmujący się negocjowaniem umów związanych z transakcjami fuzji i przejęć, reorganizacjami i restrukturyzacją zadłużenia.
Kieruje Zespołem Restrukturyzacji w ramach praktyki EY Law, doradzając inwestorom planującym przejęcie restrukturyzowanych lub niewypłacalnych przedsiębiorstw, przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością oraz wierzycielom dochodzącym swoich należności. Kieruje także zespołem ekspertów prowadzącym na zlecenie Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości prace nad reformą polskich przepisów dotyczących restrukturyzacji i upadłości, w tym w związku z obowiązkiem implementacji Dyrektywy Restrukturyzacyjnej.
Jest autorką artykułów i komentarzy prawnych w zakresie fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz upadłości oraz mentorem w programie Early Warning.

 

dr Piotr Sławicki

adiunkt w Katedrze Negocjacji i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Przewodniczący X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, Prezes Lubelskiego Sądu Arbitrażowego w Lublinie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa polubownego rozwiązywania sporów i prawa cywilnego.

dr Piotr Kędzierski

sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w XVIII Wydziale Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wykładowca, prelegent na konferencjach i autor publikacji z zakresu prawa spółek, prawa zobowiązań oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 

prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. Anna Hrycaj

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością
Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego.

dr Patryk Filipiak – adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Kwalifikowany licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (nr lic. 634). Współtwórca prawa restrukturyzacyjnego. Za prace legislacyjne w tym przedmiocie został odznaczony medalem Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości. Jest członkiem między-narodowego stowarzyszenia specjalistów zajmujących się upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw INSOL EUROPE, Zespołu Ministra Gospodarki ds. Prawa Gospodarczego oraz Zespołu ds. Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ekspert Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Członek Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji oraz Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda. Mentor w programie Early Warning. Doktor nauk prawnych, adiunkt i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współautor i redaktor komentarza do prawa restrukturyzacyjnego, komentarza do upadłości konsumenckiej i komentarza do rozporządzenia 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. Współautor Systemu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz kilkudziesięciu innych publikacji z dziedziny prawa gospodarczego.

fot. EL/WCAM

 

 

Spory nie muszą się kończyć w sądzie.

W związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji nasi mediatorzy w dniu 15 października 2020 r. będą udzielać bezpłatnych telefonicznych konsultacji mediacyjnych  podczas swoich dyżurów w godzinach od 10:00 do 20:00.

21 października 2020 r. odbędzie się konferencja organizowana przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w ramach VI Salonu Mediacji.

Każdy może spróbować mediacji. Strony sporu podczas mediacji mogą wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Profesjonalny mediator wspiera przebieg komunikacji między stronami sporu, łagodzi powstające napięcia i pomaga w osiągnięciu porozumienia.

W dobie pandemii spotkania mediacyjne bezpośrednie często niosą ze sobą ryzyko zakażenia albo są utrudnione z powodu np. kwarantanny.

Pozostaje wówczas możliwość skorzystania z mediacji pośredniej.  W mediacji  elektronicznej mediator prowadzi posiedzenie mediacyjne przy użyciu środków porozumiewania się na odległość za pomocą poczty elektronicznej, komunikatora internetowego, telekonferencji, wideokonferencji. Nadal w mediacji pośredniej obowiązują zasady zarówno dobrowolności jak i poufności procesu mediacyjnego.

Wszystkie wymienione sposoby komunikacji są już  przez naszych mediatorów prowadzone i obecnie dobrze się sprawdzają.

Telefoniczne wsparcie psychologiczne

Przedłużający się stan niepewności wywołuje przytłaczające emocje i skrajnie różne uczucia. Przede wszystkim strach, lęk, czasami lęk paniczny, obezwładniający. Doświadczamy również złości, z którą nie wiadomo co zrobić, jak nad nią zapanować, jak ją przekształcić w energię do zmierzenia się z trudnościami.
Jak nie dopuścić, aby doświadczane emocje stały się destrukcyjne dla nas i dla naszych bliskich?
Poza trudnymi emocjami pojawiają się powtarzające się intruzyjne myśli, przytłaczające, podpowiadające najczarniejsze scenariusze. Od przedsiębiorcy wymaga się poza ponoszeniem ryzyka gospodarczego, również odporności psychicznej, radzenia sobie zarówno ze swoimi obawami i  frustracją, ale również z lękami pracowników i współpracowników.
                                                               
                                      Agnieszka Lisek – obecnie pełni dyżury przy telefonie zaufania
 
Stworzyliśmy Państwu możliwość bezpłatnego i anonimowego porozmawiania o tym z psychologiem w ramach telefonu zaufania, pod który można dzwonić w każdy piątek w godz. od 10:00 do 12:00.
nr telefonu zaufania przy WCAM : 692 240 221 
fot. EL/WCAM

Telefoniczne poradnictwo mediacyjne

fot. EL/WCAM.
Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji działające przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej uruchamia telefoniczne poradnictwo mediacyjne dla przedsiębiorców. Aktualnie wszyscy przeżywamy trudny czas, w szczególności stan niepewności dotyka przedsiębiorców. Ograniczenie bądź zawieszenie działalności rodzi trudne konsekwencje dotyczące zarządzania, pracowników, współpracowników, partnerów handlowych. Ujawniają się ukryte do tej pory konflikty i pojawiają się nowe. Wszelkie rozmowy są utrudnione ze względu na obowiązujące ograniczenia. Sądy również działają w ograniczonym zakresie. Chcemy wspierać Państwa w tym trudnym czasie. Dyżury pełnić będą doświadczeni mediatorzy naszego ośrodka. Ponadto dla przedsiębiorców, którzy w tej trudnej sytuacji, potrzebują porozmawiać o swoich obawach, stresie, lęku uruchamiamy konsultacje psychologiczne.
Szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.caim.com.pl , www.wiph.pl
Dyżury poradnictwa mediacyjnego:
1. Poniedziałek w godz. 10.00-13.00 – telefon: 539 333 904
2. Wtorek w godz. 10.00-12.00 – telefon: 600 806 329
3. Środa w godz. 17.00-19.00 – telefon: 510 803 015
4. Czwartek w godz. 14.00-17.00 – telefon: 601 888 100
Psychologiczny telefon zaufania: piątek w godz. 10.00-12.00, telefon: 692 240 221
fot. EL/WCAM

Warsztaty wewnętrzne dla mediatorów „Konstruowanie ugód mediacyjnych”.

W sobotę 18-01-2020 r. odbyły się  warsztaty wewnętrzne dla mediatorów – podnoszące umiejętności w zawodzie mediatora.  Organizatorem było PCM oddział w Poznaniu.

Zajęcia poprowadziła Sędzia  Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Olimpia Barańska-Małuszek.  Uczestnicy  III edycji konferencji z cyklu „Jak budować mosty współpracy?” mieli już okazję sędzię poznać z bardzo ciekawej prelekcji p.t  „Granice i kompetencje sędziego, mediatora i pełnomocnika w ugodach mediacyjnych”,  podczas której Pani sędzia mówiła  m.in. o etyce w mediacji.

       

Tematem sobotniego warsztatu było konstruowanie ugód mediacyjnych.  W zajęciach uczestniczyli mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji, oddział w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Warsztaty te spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród mediatorów.

Pani sędzia omówiła parę interesujących przykładów zarówno z sali sądowej jak i wskazanych przez uczestników szkolenia. Grupa wskazała wiele problemów, które spotykane są podczas konstruowania ugód w  postępowaniach mediacyjnych, szczególnie tych związanych z zatwierdzaniem zawartych ugód przez sąd. Pani sędzia Olimpia Barańska-Małuszek szczegółowo omówiła m.in. ugodę mediacyjną o wydanie rzeczy, ugodę o częściowy podział majątku wspólnego, ugodę o częściowy podział spadku. Wszystkie poruszane kwestie budziły ożywioną dyskusję obecnych na sali mediatorów.

       

Na zakończenie zostały wydane certyfikaty wystawione przez PCM potwierdzające udział w szkoleniu.

 

relacja: Marzena Bilińska-Fiałkowska, mediator

Spotkanie z młodzieżą w siedzibie CAM w Poznaniu

Niedawno z wizytą studyjną do Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przyjechała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Plewiskach. Nasi młodzi goście to pasjonaci mediacji , którzy w ramach Klubu Mediatora starają się wdrażać na terenie swojej szkoły konstruktywne i bezprzemocowe metody rozwiązywania sporów.  Uczniom towarzyszyła opiekunka Klubu Mediatora – pedagog szkolna  Pani Sylwia Fuhrmann.

Inicjatorem spotkania był mediator WCAM p. Robert Schmidt, który wspiera rozwój młodzieży w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów.

 

                  

W spotkaniu poza p. Robertem Schmidtem uczestniczyły mediatorki Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, p. Halina Kutereba i Agnieszka Lisek. Młodzież była bardzo ciekawa metod pracy dorosłych mediatorów, zadawano trafne i inspirujące pytania, dzielono się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem szkolnym. Poza aspektem merytorycznym wizyta młodych ludzi przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze ze słodyczami w tle. Mamy nadzieję, że uczniowie będą ambasadorami mediacji wśród swoich rówieśników, nauczycieli i rodziców, a w przyszłości jako dorośli ludzie, jako przedsiębiorcy, pracownicy, naukowcy, nauczyciele, wynalazcy, będą umieli i chcieli rozwiązywać wszelkie problemy polubownie i konstruktywnie.

 

relacja: Marzena Bilińska-Fiałkowska, mediator

Konferencja „Mediacje: rodzina, biznes, administracja”

Od samego rana 18. października dzień zapowiadał się interesująco. Niemal letnia pogoda pozytywnie nastrajała do udziału w III edycji konferencji z cyklu „Jak budować mosty współpracy?”

W tym roku wszyscy, którym temat mediacji w rodzinie, biznesie i administracji nie jest obojętny dotarli do gmachu Wyższej Szkoły Bankowej, by posłuchać interesujących prelekcji, podyskutować podczas panelu oraz rozwinąć swoje umiejętności dzięki udziałowi w warsztatach.

Na początek Izabela Libera, wice-prezes PCM o. w Poznaniu, przywitała wszystkich przybyłych i podziękowała patronom oraz partnerom za wsparcie oraz wszystkim, którzy poświęcili bezinteresownie swój czas, żebyśmy mogli wziąć udział w tak ważnym dla środowiska mediacyjnego wydarzeniu.

Pierwszy prelegent – Mediator Konrad Sobczyk opowiedział o postawie, jako narzędziu pracy mediatora. Prelekcja była wstępem do późniejszych warsztatów z superwizji mediacji, które ekspert prowadził. Miały one na celu podwyższać świadomość i kompetencje mediatorów w pracy w tym niezwykle trudnym i odpowiedzialnym zawodzie.
Sędzia Sądu Rejonowego Olimpia Barańska – Małuszek w swojej prelekcji „Granice i kompetencje sędziego, mediatora i pełnomocnika w ugodach mediacyjnych” mówiła m.in. o etyce w mediacji. W oparciu o konkretne przykłady oraz przepisy prawa skutecznie zachęciła do dyskusji. Podczas późniejszego warsztatu natomiast, w sposób praktyczny zgłębiła temat konstruowania ugód podziałowych.
Prelegent Radosław Drzewiecki, ekspert od spraw pracowniczych, w swoim wystąpieniu pn. „Strategia Lean – jak stworzyć wielką firmę i mieć szczęśliwych pracowników” w sposób interesujący i humorystyczny ukazał tajemnicę strategii Lean oraz najczęstsze powody niezadowolenia pracowników, które generują konflikty w miejscu pracy. Jego prelekcja była wstępem do warsztatów pn. „Leadership 734 –  jak zbudować wspólne cele, świadomość i zaangażowanie na każdym szczeblu organizacji.”
Dr Sławomir Peszkowski natomiast w swojej prelekcji odkrył tajemnicę mediacji administracyjnych, o których dużo się mówi, a większość nadal mało wie.

Podczas przerw kawowo-kanapkowych uczestnicy mieli okazję do nawiązania znajomości i wymiany doświadczeń. Gdy przyszedł czas na panel dyskusyjny, do grona ekspertów dołączył Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Piotr Marciniak. Dyskusja obejmowała tematy wcześniej poruszone podczas prelekcji, jak i kwestie statystyk dot. mediacji w ostatnich latach, zmian w zasadach rozliczania wynagrodzenia mediatora czy też kompetencji osób wykonujących ten zawód. Była to przestrzeń do zadawania trudnych pytań, szukania rozwiązań, analizy sytuacji. Uczestnicy wydarzenia zostali zainspirowani do działania, dalszego rozwoju, podnoszenia swoich kompetencji czy też korzystania z mediacji. Mamy nadzieję, że każdy, kto uczestniczył w wydarzeniu, znalazł swój wartościowy „kawałek” wiedzy, umiejętności czy też inspiracji, z którym mógł opuścić konferencję w poczuciu dobrze spędzonego czasu.

W konferencji wzięło udział niemal 80 osób. Wielu z nich wypełniło anonimowe ankiety, z których wynika, że nie był to czas stracony.

Już dziś obiecujemy, że przyszłoroczna edycja będzie niemniej wartościowa i zapraszamy tradycyjnie w trzecim tygodniu października 2020 roku.

Poniżej przedstawiamy krótko relacje z tego wydarzenia.

 

Konferencja „Jak budować mosty współpracy? Mediacje: rodzina, biznes, administracja.”

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się

18 października 2019r.

Celem wydarzenia jest rozwój w obszarze mediacji. Wiodącym tematem spotkania będzie praktyczne wykorzystanie mediacji w obszarach: rodzinnym, biznesowym i administracyjnym.
W dobie popularyzacji mediacji nastał czas szerzenia profesjonalizmu zawodu mediatora, dalszego zwiększania świadomości kiedy i w jaki sposób można z mediacji skutecznie korzystać.
Chcemy zwiększać świadomość, rozwijać i stawiać wyzwania. Dla lepszej jakości życia uczmy się jak budować mosty współpracy.

     

Prelekcje

Możliwość wysłuchania naszych prelegentów na poszczególne tematy:

– „Postawa jako narzędzie pracy mediatora”
– „Granice i kompetencje sędziego, mediatora i pełnomocnika w ugodach mediacyjnych”
– „Strategia Lean – jak stworzyć wielką firmę i mieć szczęśliwych pracowników”
– „Mediacja administracyjna: 100% hybrydy?”

Panel dyskusyjny

Wymiana doświadczeń i poglądów dotyczących ostatnich zmian w prawie, popularyzacji mediacji czy przeciwwskazań w uczestniczeniu i prowadzeniu tej formy spotkań.

Warsztaty tematyczne

Trzygodzinne warsztaty z różnych tematów, prowadzone przez specjalistów. Trzy tematy do wyboru.

Punktowany udział w konferencji dla:

– Adwokatów (12 pkt.)
– Radców prawnych (5 pkt.)

Uznanie udziału przez
– Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu
– Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu

 

Organizator: Polskie Centrum Mediacji o. Poznań

Patroni konferencji: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Wielkopolska Izba Adwokacka, Wielkopolska Izba Radców Prawnych, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Prezydent Miasta Poznań Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

DATA: 18 października 2019r. w godz. 8:30-17:00

MIEJSCE:   Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 

                     ul. Powstańców Wielkopolskich 2A

Program wydarzenia i możliwość rejestracji znajdą Państwo poniżej:

Program konferencji POGRAM KONFERENCJI

Zapisy tutaj

Dodatkowe informacje e-mail: konferencja@mediacje.poznan.pl

Font Resize
Zmień kontrast