Konferencja „Mediacje: rodzina, biznes, administracja”

Od samego rana 18. października dzień zapowiadał się interesująco. Niemal letnia pogoda pozytywnie nastrajała do udziału w III edycji konferencji z cyklu „Jak budować mosty współpracy?”

W tym roku wszyscy, którym temat mediacji w rodzinie, biznesie i administracji nie jest obojętny dotarli do gmachu Wyższej Szkoły Bankowej, by posłuchać interesujących prelekcji, podyskutować podczas panelu oraz rozwinąć swoje umiejętności dzięki udziałowi w warsztatach.

Na początek Izabela Libera, wice-prezes PCM o. w Poznaniu, przywitała wszystkich przybyłych i podziękowała patronom oraz partnerom za wsparcie oraz wszystkim, którzy poświęcili bezinteresownie swój czas, żebyśmy mogli wziąć udział w tak ważnym dla środowiska mediacyjnego wydarzeniu.

Pierwszy prelegent – Mediator Konrad Sobczyk opowiedział o postawie, jako narzędziu pracy mediatora. Prelekcja była wstępem do późniejszych warsztatów z superwizji mediacji, które ekspert prowadził. Miały one na celu podwyższać świadomość i kompetencje mediatorów w pracy w tym niezwykle trudnym i odpowiedzialnym zawodzie.
Sędzia Sądu Rejonowego Olimpia Barańska – Małuszek w swojej prelekcji „Granice i kompetencje sędziego, mediatora i pełnomocnika w ugodach mediacyjnych” mówiła m.in. o etyce w mediacji. W oparciu o konkretne przykłady oraz przepisy prawa skutecznie zachęciła do dyskusji. Podczas późniejszego warsztatu natomiast, w sposób praktyczny zgłębiła temat konstruowania ugód podziałowych.
Prelegent Radosław Drzewiecki, ekspert od spraw pracowniczych, w swoim wystąpieniu pn. „Strategia Lean – jak stworzyć wielką firmę i mieć szczęśliwych pracowników” w sposób interesujący i humorystyczny ukazał tajemnicę strategii Lean oraz najczęstsze powody niezadowolenia pracowników, które generują konflikty w miejscu pracy. Jego prelekcja była wstępem do warsztatów pn. „Leadership 734 –  jak zbudować wspólne cele, świadomość i zaangażowanie na każdym szczeblu organizacji.”
Dr Sławomir Peszkowski natomiast w swojej prelekcji odkrył tajemnicę mediacji administracyjnych, o których dużo się mówi, a większość nadal mało wie.

Podczas przerw kawowo-kanapkowych uczestnicy mieli okazję do nawiązania znajomości i wymiany doświadczeń. Gdy przyszedł czas na panel dyskusyjny, do grona ekspertów dołączył Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Piotr Marciniak. Dyskusja obejmowała tematy wcześniej poruszone podczas prelekcji, jak i kwestie statystyk dot. mediacji w ostatnich latach, zmian w zasadach rozliczania wynagrodzenia mediatora czy też kompetencji osób wykonujących ten zawód. Była to przestrzeń do zadawania trudnych pytań, szukania rozwiązań, analizy sytuacji. Uczestnicy wydarzenia zostali zainspirowani do działania, dalszego rozwoju, podnoszenia swoich kompetencji czy też korzystania z mediacji. Mamy nadzieję, że każdy, kto uczestniczył w wydarzeniu, znalazł swój wartościowy „kawałek” wiedzy, umiejętności czy też inspiracji, z którym mógł opuścić konferencję w poczuciu dobrze spędzonego czasu.

W konferencji wzięło udział niemal 80 osób. Wielu z nich wypełniło anonimowe ankiety, z których wynika, że nie był to czas stracony.

Już dziś obiecujemy, że przyszłoroczna edycja będzie niemniej wartościowa i zapraszamy tradycyjnie w trzecim tygodniu października 2020 roku.

Poniżej przedstawiamy krótko relacje z tego wydarzenia.

 

Konferencja „Jak budować mosty współpracy? Mediacje: rodzina, biznes, administracja.”

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się

18 października 2019r.

Celem wydarzenia jest rozwój w obszarze mediacji. Wiodącym tematem spotkania będzie praktyczne wykorzystanie mediacji w obszarach: rodzinnym, biznesowym i administracyjnym.
W dobie popularyzacji mediacji nastał czas szerzenia profesjonalizmu zawodu mediatora, dalszego zwiększania świadomości kiedy i w jaki sposób można z mediacji skutecznie korzystać.
Chcemy zwiększać świadomość, rozwijać i stawiać wyzwania. Dla lepszej jakości życia uczmy się jak budować mosty współpracy.

     

Prelekcje

Możliwość wysłuchania naszych prelegentów na poszczególne tematy:

– „Postawa jako narzędzie pracy mediatora”
– „Granice i kompetencje sędziego, mediatora i pełnomocnika w ugodach mediacyjnych”
– „Strategia Lean – jak stworzyć wielką firmę i mieć szczęśliwych pracowników”
– „Mediacja administracyjna: 100% hybrydy?”

Panel dyskusyjny

Wymiana doświadczeń i poglądów dotyczących ostatnich zmian w prawie, popularyzacji mediacji czy przeciwwskazań w uczestniczeniu i prowadzeniu tej formy spotkań.

Warsztaty tematyczne

Trzygodzinne warsztaty z różnych tematów, prowadzone przez specjalistów. Trzy tematy do wyboru.

Punktowany udział w konferencji dla:

– Adwokatów (12 pkt.)
– Radców prawnych (5 pkt.)

Uznanie udziału przez
– Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu
– Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu

 

Organizator: Polskie Centrum Mediacji o. Poznań

Patroni konferencji: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Wielkopolska Izba Adwokacka, Wielkopolska Izba Radców Prawnych, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Prezydent Miasta Poznań Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

DATA: 18 października 2019r. w godz. 8:30-17:00

MIEJSCE:   Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 

                     ul. Powstańców Wielkopolskich 2A

Program wydarzenia i możliwość rejestracji znajdą Państwo poniżej:

Program konferencji POGRAM KONFERENCJI

Zapisy tutaj

Dodatkowe informacje e-mail: konferencja@mediacje.poznan.pl

„Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów, czyli jak mówić o mediacji”

W dniu 13 czerwca 2019 roku odbyło się szkolenie dla mediatorów zorganizowane przez Centrum Arbitrażu i Mediacji, koordynatora przy Konfederacji Lewiatan, na temat: „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów, czyli jak mówić o mediacji”. Trenerem podczas warsztatów była Olga Widerszal.

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony osób zaangażowanych w mediacje. Wymiana doświadczeń uczestników  była bardzo cenna. Grupę szczególnie interesowało, jak budować markę Mediatora, a także jakie działania należy podjąć celem zachęty sędziów do korzystania z procesu mediacyjnego jako alternatywy dla długotrwałych postępowań procesowych przed sądami powszechnymi.

                                  

Program szkolenia obejmował zakres wiedzy na temat tego, czym jest PR i jak prawidłowo wdrażać go w swoje działania. Również grupa na podstawie własnych doświadczeń określiła poziom wiedzy społecznej na temat CAM i Mediatora. Okazało się, że wiedza na ten temat jest bardzo zróżnicowana,  zależnie od terenu działania mediatorów. Wspólnie próbowano wypracować sposoby na wyedukowanie społeczeństwa celem wyboru alternatywnych metod rozwiązywania sporów już od najmłodszych lat. Wzorem jest propagowanie mediacji rówieśniczych w szkołach. Wszyscy doszli do wniosku, że wiedza mediacyjna zdobywana w ten sposób będzie procentować w późniejszym dorosłym życiu młodych ludzi.

Uczestnicy szkolenia podjęli inicjatywę tworzenia grup projektowych na swoim terenie w celu propagowania mediacji a także tworzenia dobrego wizerunku Mediatorów i ich organizacji. W Wielkopolsce w tego typu działania angażują się Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji  oraz Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu.

 

relacja: Marzena Bilińska-Fiałkowska, mediator

Panele dyskusyjne na temat mediacji

We wrześniu i październiku odbędą się  panele dyskusyjne na temat mediacji gospodarczych realizowanych w projekcie Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.  Tematyka spotkań jest  ukierunkowana na mediacje gospodarcze. Część programowa może  zainteresować   każdego mediatora, nie tylko specjalistów od mediacji gospodarczych.

Program panelu 25.09. 2019r.  tutaj

Program panelu 04.10.2019r. tutaj

Formularz zgłoszeniowy tutaj

Terminy spotkań to: 25.09.2019 r. oraz 04.10.2019r. 

– w godz. 9:00-16:00

Miejsce: Biurowiec Omega, 11 piętro, ul. Dąbrowskiego 79 A, 60-529 Poznań

Prowadzący panele: SSR Maciej Hoppe, adwokat dr Piotr Binas, adwokat Piotr Ruszkiewicz

Dodatkowe informacje: e-mail: sekretariat@caim.com.pl lub pod nr. tel: 539 333 90 oraz 502 142 739

Forum Gospodarcze 2019: „Przestrzeń jutra. Przyjdź, kreuj, wpływaj”

22 maja 2019 roku odbyło się Forum Gospodarcze Metropolii Poznań, które jest jednym z najważniejszych wydarzeń poświęconych gospodarce. Skierowane jest ono przede wszystkim do przedsiębiorców i przedstawicieli władz samorządowych. Do grona uczestników w tym roku dołączyli również przedstawiciele Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji (Halina Kutereba, Katarzyna Radziejewska, Marzena Bilińska-Fiałkowska, Maciej Cieśliński).

                

XII edycja Forum została zorganizowana w nowatorskiej formule antykonferencji (Open Space Technology). Miejscem spotkania była Concordia Design przy ul. Zwierzynieckiej w Poznaniu. Uczestników i gości powitał Prezes Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Wojciech Kruk. Wśród gości byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Starostwa Powiatowego.

Facylitatorzy wydarzenia(Aleksandra Chodasz, Marcin Świerczyński, Sylwia Myszka-Szyszka) wprowadzili uczestników w zasady współpracy i komunikacji podczas wydarzenia.

 

Uczestnicy spotkania zgłaszali do dyskusji szczegółowe, interesujące ich tematy. Dla każdego zagadnienia zaproponowanego przez nich zaaranżowano  przestrzeń do rozmowy tematycznej.

Temat wybrany przez mediatorów WCAiM to: „Nowoczesny przedsiębiorca stosuje alternatywne metody rozwiązywania sporów – wybiera mediacje”. Wnioski, do których grupa rozmówców doszła to m.in. fakt, że istotne jest uczenie ludzi rozwiązywania problemów-edukowanie od małego; zawieranie klauzuli mediacyjnej w umowach-to  pomoc w rozwiązywaniu sporów szybko, tanio i bez procesu sądowego. W przedsiębiorstwach potrzebna jest wiedza o korzyściach płynących ze stosowania mediacji.  Podsumowując-zagadnienie mediacji  cieszyło się  dużym zainteresowaniem i zrozumieniem wśród uczestników Forum.

Osoby biorące  udział w dyskusjach mogły swobodnie przemieszczać się pomiędzy grupami i brać aktywny udział w rozmowach, którymi się interesowały.

               

Każda grupa spisywała wyniki swojego spotkania, a na koniec powstał zbiorczy raport dostępny dla wszystkich uczestników.

Tegoroczne Forum Gospodarcze cechowało się autentycznym zaangażowaniem uczestników. Efektem spotkań w małych tematycznych grupach była wysoka jakość i efektywność prowadzonych rozmów. Wybór tematów przez samych uczestników skutkował dostosowaniem ich  do faktycznych, aktualnych oczekiwań. Nowa formuła stworzyła możliwość opracowania konkretnych, wymiernych rekomendacji.

                

Wydarzenie to było okazją do wartościowych spotkań i budowania relacji. Atmosfera spotkań była kreatywna i emanowała dobrymi emocjami. Chętni wymieniali się między sobą wizytówkami, umawiając się jednocześnie na kolejne spotkania.

 

relacja: Marzena Bilińska-Fiałkowska, mediator

 

Spotkanie z przedstawicielami rzemiosła.

W dniu 23 maja 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie delegatów w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej.

Przedstawicielki Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji ( Agnieszka Lisek i Marzena Bilińska-Fiałkowska) wzięły udział w tym wydarzeniu w charakterze  gości – prelegentów, zaproszonych przez władze WIR – Prezesa Jerzego Bartnika, vice-Prezesa Antoniego Odzimka oraz dyrektora Izby Tomasza Wikę.

Temat związany z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów spotkał się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli Cechów Rzemieślniczych i Spółdzielni. Zainteresowani mediacjami mogli skorzystać z konsultacji podczas przerwy kawowej przy stanowisku mediatorek udostępnionym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą.

                                  

Agnieszka Lisek i Marzena Bilińska-Fiałkowska przy stanowisku mediatorek

Po przerwie kawowej dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej p. Tomasz Wika przedstawił gości i poprosił o krótką prezentację na temat mediacji.

W swojej prelekcji mediatorki przedstawiły podstawowe informacje na temat konfliktu w relacjach między podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi. Jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów rekomendowały  mediację.

              

Z praktyki osób obecnych na wydarzeniu wynika, że spory znajdują swój finał przede wszystkim na sali sądowej. Mediatorki  pokazały w związku z tym  analizę porównawczą kosztów, czasu trwania postępowania procesowego i postępowania mediacyjnego wypadającą  na korzyść mediacji.

Uczestnicy wydarzenia, zainteresowani mediacją, mogli zaopatrzyć się w foldery informacyjne a także w wizytówki.

 

relacja: Marzena Bilińska-Fiałkowska, mediator

SPOTKANIE W WIELKOPOLSKIEJ IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ.

W dniu 20-05-2019 r. odbyło się spotkanie, mające na celu nawiązanie relacji i współpracy między Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą a Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji.

W spotkaniu uczestniczyli : dyrektor WIR – Tomasz Wika, vice-dyrektor WIR – Wiesław Ratajczak oraz Prezes WCAiM – Agnieszka Lisek i Marzena Bilińska-Fiałkowska – mediator.

Władze WIR wyraziły zgodę na udział przedstawicieli WCAiM w Walnym Zgromadzeniu Izby w dniu 23-05-2019 r.  w charakterze gości. Mamy okazję zaprezentować nasze stowarzyszenie środowisku rzemieślniczemu. Będzie okazja aby przybliżyć wartości mediacji, a także zasadność ich przeprowadzania w ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

 Struktura rzemiosła – pokazuje potencjał izb rzemieślniczych.

VI Poznański Salon Mediacji „Mediacja w Polsce i na świecie – aktualne wyzwania”.

Szósta konferencja w ramach Poznańskiego Salonu Mediacji odbyła się  w dniu 13 maja 2019 roku w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Koordynatorem konferencji z ramienia Sądu Okręgowego w Poznaniu był SSO  Piotr Marciniak – koordynator ds. mediacji.

Poznański Salon Mediacji to platforma umożliwiająca cykliczne spotkania wszystkich osób zainteresowanych ideą mediacji oraz jej praktycznym zastosowaniem. Stanowi  miejsce wymiany doświadczeń osób praktykujących mediację, a także  sędziów, radców prawnych, adwokatów, przedsiębiorców.   Otwarcia konferencji dokonał Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Piotr Marciniak . Przywitał gości –  SSO Marcina Miczke – Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu , prelegentów i wszystkich obecnych na sali.

Konferencja rozpoczęła się od prelekcji na temat :  „Obligatoryjność mediacji”, zaprezentowanej przez  adwokata , mediatora, trenera, wykładowcę akademickiego: Katarzynę Przyłuską – Ciszewską. Kolejnym ciekawym tematem  była prezentacja na temat : „Pełnomocnik w mediacji” – przedstawiona przez  Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, mediatora – Macieja Bobrowicza.

                                           

„Wykonalność ugód mediacyjnych z elementem transgranicznym – w sprawach gospodarczych” – temat zamykający  konferencję, przedstawił zespół dwuosobowy :  Małgorzata Kożuch -adwokat, doktor nauk prawnych, wykładowca UJ w Katedrze Prawa Europejskiego , członek Naczelnej Rady Adwokackiej, praktykujący mediator oraz Tomasz Antoszek  – prawnik, psycholog, mediator , adiunkt na Uniwersytecie SWPS, Dyrektor Instytutu Prawa w Poznaniu, trener.

                                

Po każdej prezentacji uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawania pytań i wyrażania swoich opinii na tematy poruszane podczas spotkania. Poziom konferencji został oceniony bardzo dobrze przez wszystkich obecnych na sali.

 

Relacja : Marzena Bilińska-Fiałkowska, mediator

XII Forum Gospodarcze Metropolii Poznań

Zapraszamy na XII Forum Gospodarcze Metropolii Poznań.

Wydarzenie odbędzie się 29 maja 2019r. w Concordia Design
w Poznaniu przy ulicy Zwierzynieckiej 3. Rozpoczęcie o 10:00

Dlaczego warto wziąć udział?

  • Nowatorska formuła antykonferencji
  • Wybór tematów dostosowanych do faktycznych, aktualnych oczekiwań
  • Okazja do wartościowych spotkań i zbudowania relacji
  • Wysoka jakość i efektywność rozmów
  • Autentyczne zaangażowanie uczestników
  • Możliwość opracowania konkretnych, wymiernych rekomendacji
Więcej informacji na temat szczegółowego programu wydarzenia, formuły OPEN SPACE TECHNOLOGY
oraz obowiązkowa rejestracja elektroniczna na stronie www.forumgospodarcze.com
Dodatkowe informacje: biuro@forumgospodarcze.com, tel. 61 869 01 00

 

Szkolenia dla mediatorów WCAiM.

W dniach 11 i 12 kwietnia 2019 roku odbyło się kolejne dwudniowe, bezpłatne szkolenie dla mediatorów realizowane w projekcie Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

W planach mamy jeszcze jedno szkolenie dla mediatorów oraz szkolenia dla środowiska sędziowskiego i prokuratorskiego. Szkolenia prowadzone w formule warsztatowej  dają możliwość wglądu w przebieg mediacji, wejście w rolę każdego jej uczestnika i analizę  postępowania mediacyjnego procesu,  zarządzanego przez mediatora.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu do sprawdzenia kolejnego terminu szkolenia na:

https://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/

http://www.mediacje.poznan.pl/projekty/wielkopolskie-centrum-arbitrazu-i-mediacji/

Font Resize
Zmień kontrast