CYKLICZNE SPOTKANIE DEDYKOWANE MEDIATOROM, PRZEDSIĘBIORCOM ORAZ SĘDZIOM Z WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych będący Partnerem Projektu
Ministerstwa Sprawiedliwości pt. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania
sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru
Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”, we
współpracy z Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza do udziału w I Cyklicznym
spotkaniu dedykowanym Mediatorom, Przedsiębiorcom oraz Sędziom z województwa
wielkopolskiego.
Wydarzenie odbędzie się dnia 23.06.2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wielkopolskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej (ul. Św. Marcin 24, lok. 402, 61-805 Poznań).
Spotkanie dedykowane jest Mediatorom, Przedsiębiorcom oraz Sędziom z
województwa wielkopolskiego i stanowi jedno z cyklu czterech spotkań, podczas których
zapewniona zostanie przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń między osobami
zajmującymi się mediacją oraz jej interesariuszami.

Warunek uczestnictwa stanowi bycie przedstawicielem wymienionej grupy i podpisanie listy obecności podczas Wydarzenia. Osobą moderującą spotkanie będzie Dyrektor Centralnego Instytutu Analiz Polityczno-Prawnych Paula Baumgart oraz Doktor nauk prawnych, psycholog, trener biznesu Tomasz P. Antoszek.
Osoby zainteresowane udziałem uprzejmie prosimy o zgłoszenie przybycia do dn.
20.06.2022 r. drogą mailową, pisząc wiadomość na adres: biuro@instytut.info.pl, w tytule
wiadomości wpisując: „ZGŁOSZENIE NA SPOTKANIE 23.06.2022 r. POZNAŃ”. Obowiązuje
limit miejsc.

harmonogram spotkania znajduje się poniżej:

Zaproszenie na I cykliczne spotkanie w Poznaniu

 

Font Resize
Zmień kontrast