Telefoniczne wsparcie psychologiczne

Przedłużający się stan niepewności wywołuje przytłaczające emocje i skrajnie różne uczucia. Przede wszystkim strach, lęk, czasami lęk paniczny, obezwładniający. Doświadczamy również złości, z którą nie wiadomo co zrobić, jak nad nią zapanować, jak ją przekształcić w energię do zmierzenia się z trudnościami.
Jak nie dopuścić, aby doświadczane emocje stały się destrukcyjne dla nas i dla naszych bliskich?
Poza trudnymi emocjami pojawiają się powtarzające się intruzyjne myśli, przytłaczające, podpowiadające najczarniejsze scenariusze. Od przedsiębiorcy wymaga się poza ponoszeniem ryzyka gospodarczego, również odporności psychicznej, radzenia sobie zarówno ze swoimi obawami i  frustracją, ale również z lękami pracowników i współpracowników.
                                                               
                                      Agnieszka Lisek – obecnie pełni dyżury przy telefonie zaufania
 
Stworzyliśmy Państwu możliwość bezpłatnego i anonimowego porozmawiania o tym z psychologiem w ramach telefonu zaufania, pod który można dzwonić w każdy piątek w godz. od 10:00 do 12:00.
nr telefonu zaufania przy WCAM : 692 240 221 
fot. EL/WCAM

Telefoniczne poradnictwo mediacyjne

fot. EL/WCAM.
Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji działające przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej uruchamia telefoniczne poradnictwo mediacyjne dla przedsiębiorców. Aktualnie wszyscy przeżywamy trudny czas, w szczególności stan niepewności dotyka przedsiębiorców. Ograniczenie bądź zawieszenie działalności rodzi trudne konsekwencje dotyczące zarządzania, pracowników, współpracowników, partnerów handlowych. Ujawniają się ukryte do tej pory konflikty i pojawiają się nowe. Wszelkie rozmowy są utrudnione ze względu na obowiązujące ograniczenia. Sądy również działają w ograniczonym zakresie. Chcemy wspierać Państwa w tym trudnym czasie. Dyżury pełnić będą doświadczeni mediatorzy naszego ośrodka. Ponadto dla przedsiębiorców, którzy w tej trudnej sytuacji, potrzebują porozmawiać o swoich obawach, stresie, lęku uruchamiamy konsultacje psychologiczne.
Szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.caim.com.pl , www.wiph.pl
Dyżury poradnictwa mediacyjnego:
1. Poniedziałek w godz. 10.00-13.00 – telefon: 539 333 904
2. Wtorek w godz. 10.00-12.00 – telefon: 600 806 329
3. Środa w godz. 17.00-19.00 – telefon: 510 803 015
4. Czwartek w godz. 14.00-17.00 – telefon: 601 888 100
Psychologiczny telefon zaufania: piątek w godz. 10.00-12.00, telefon: 692 240 221
fot. EL/WCAM
Font Resize
Zmień kontrast