WCAM

Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu (WCAM) należy do sieci centrów mediacji, która utworzona jest w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa oraz nadzorowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Docelowo w każdym z województw powstaną centra mediacji. Koordynatorem projektów wojewódzkich jest Centrum Arbitrażu i Mediacji w Warszawie.

Realizatorem projektu Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji jest Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Gospodarcza w Poznaniu (lider projektu) oraz Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu (partner projektu).

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa była również realizatorem pilotażowego projektu Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w latach 2014-2015. Realizacja projektu pilotażowego zaowocowała nawiązaniem współpracy z wieloma podmiotami i osobami działającymi na rzecz rozwoju polubownych metod rozwiązywania sporów.

Celem głównym działalności Centrum jest ułatwienie obrotu gospodarczego poprzez zwiększenie dostępności polubownych, pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

Projekt obejmuje mediacje, w których co najmniej jedna ze stron jest przedsiębiorcą, zatem inicjatorem mediacji może być zarówno przedsiębiorca, jak i osoba prywatna.

 • w zakresie prawa spółek,
 • w sporach handlowych, inwestycyjnych i dystrybucyjnych,
 • w ramach stosunków pomiędzy udziałowcami, pomiędzy udziałowcami a zarządem oraz pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu,
 • roszczenia wspólników i akcjonariuszy przeciwko spółkom w zakresie ustania obowiązków w odniesieniu do umowy konsorcjum i wiele innych,
 • konsumenckie,
 • pomiędzy przedsiębiorcami i jednostkami administracji publicznej.

Mediacje gospodarcze to:

 • polubowne załatwienie sporu
 • skuteczność i szybkość postępowania - mediacja jest kilkukrotnie szybsza niż postępowanie sądowe
 • zapobieganie eskalacji konfliktu
 • zachowanie poufności i dyskrecji
 • oszczędność – mediacja jest znacznie tańsza niż postępowanie sądowe
 • elastyczne wyznaczanie miejsca i terminu spotkania Stron
 • brak zbędnego formalizmu
 • utrzymanie pozytywnych relacji między stronami.

Utrzymanie dobrych relacji biznesowych i wzmacnianie więzi handlowych między przedsiębiorcami jest wskazane nie tylko ze względu na kontynuowanie dalszej współpracy między obecnymi kontrahentami, ale także oddziałuje na przyszłych, potencjalnych partnerów biznesowych, budując wizerunek firmy solidnej i umiejącej rozwiązywać sporne sytuacje.

Font Resize
Zmień kontrast