SZKOLENIA

Bezpłatne szkolenie dla środowiska sędziowskiego i mediatorów z mediacji gospodarczej

serdecznie zapraszamy środowisko sędziowskie i mediatorów  do udziału w 2-dniowych szkoleniach  z zakresu mediacji gospodarczych. 

  • dla mediatorów w dniach 6-7.12.2018  w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79a, biurowiec OMEGA, 11 ptr. sala Wuchta.
  • dla sędziów, asystentów, asesorów, referendarzy sądowych w Sądzie Rejonowym w Koninie  w dniach 4 i 11 grudnia 2018 roku w godz. 9.00 – 16.00

Szkolenia skierowane są do przedstawicieli środowiska sędziowskiego i mediatorów z terenu województwa wielkopolskiego  i mają na celu podniesienie poziomu wiedzy uczestników w zakresie mediacji gospodarczej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu zgłoszenia należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na szkolenie, oświadczenia Uczestnika projektu oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie na adres projekty@mediacje.poznan.pl , bądź wysłać pocztą tradycyjną na adres Wielkopolskiego CAM: 61-805 Poznań, ul. Św. Marcin 24/402, czy też wypełnić osobiście w siedzibie Wielkopolskiego CAM w Poznaniu, ul. Św. Marcin 24/402

Dodatkowe informacje e-mail: projekty@mediacje.pl lub pod nr. tel.:

539 333 904 i 667 618 434

pobierz formularze zgłoszeniowe:

 

W ramach projektu Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji prowadzone będą szkolenia z zakresu mediacji gospodarczych.

Adresatami szkoleń są:

• sędziowie,
• referendarze sądowi,
• asystenci,
• prokuratorzy
• asesorzy
• asystenci
• mediatorzy chcący się specjalizować w zakresie mediacji gospodarczych

pracujący na terenie województwa wielkopolskiego.

Przewidzianych jest 8 szkoleń (3 dla sądownictwa, 2 dla prokuratury, 3 dla mediatorów).

Szkolenia obejmują 16 godz. dydaktycznych realizowanych w trybie warsztatowym.

Każde szkolenie będzie prowadzone przez 2 trenerów. Trenerami będą osoby posiadające duże doświadczenie mediacyjne i dydaktyczne.

Harmonogram szkoleń, sylwetki trenerów, szczegółowy zakres szkolenia, a także zasady zapisu zostaną przedstawione we wrześniu 2018 r.

mediacje-szkolenie
Font Resize
Zmień kontrast