O Projekcie

Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu

utworzone w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Numer umowy POWR.02.17.00-00-0083/17/17-00. Wartość projektu 1 448 400,80 zł, z tego 1 254 424,19 zł ze środków europejskich.

Wnioskodawcami są:

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa – lider projektu
Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu.

Projekt skierowany jest do środowiska wymiaru sprawiedliwości (pracowników sądów i prokuratur) oraz do mediatorów. Celem głównym projektu jest poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania, poprzez utworzenie na terenie woj. wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM) w okresie 01.04.2018-30.11.2019. Utworzone CAM będzie działało w oparciu o i przy wykorzystaniu opracowanych i wdrożonych: standardów funkcjonowania sieci CAM – K, narzędzia info. dla mediacji, jednej ogólnopolskiej infolinii oraz programów szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych. Ostatecznym beneficjentem działań projektowych będzie środowisko przedsiębiorców, którzy będą korzystać z instytucji mediacji.

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to:

  • Zapewnienie utworzenia i funkcjonowania CAM w mieście wojewódzkim w okresie realizacji projektu, czyli w ciągu 20 miesięcy
  • Przeprowadzenie szkoleń (dla 160 osób) i paneli dyskusyjnych (dla 100 uczestników) w okresie realizacji projektu
  • Podjęcie minimum 75 postępowań mediacyjnych w okresie realizacji projektu
  • Podjęcie minimum 150 mediacji w okresie 2 lat po zakończeniu realizacji projektu
  • Zapewnienie funkcjonowania WCAM przez co najmniej 2 lata od momentu zakończenia projektu
Font Resize
Zmień kontrast