Powstała Rada Konsultacyjna Środowisk Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

20.06.2018 r. została zwołana Rada Konsultacyjna Środowisk – zgodnie z przyjętym 1 czerwca 2018 r. przez Prezydium Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Izby Gospodarczej Statutem Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji (dalej: WCAM).

Statut WCAM przewiduje powołanie organu konsultacyjnego, w skład którego wchodzić będą osoby czynnie działające na rzecz upowszechniania polubownych metod rozwiązywania sporów i posiadające znaczne doświadczenie lub dorobek naukowy w tym zakresie. Zaproszenie do udziału w Radzie Konsultacyjnej Środowisk przyjęli:

1) Prof. Roman Budzinowski – dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM,
2) adw. dr Ewa Habryn-Chojnacka wicedziekan Okręgowej Izby adwokackiej w Poznaniu,
3) dr hab. Anna Musiała, Wydział Prawa i Administracji UAM
4) dr hab. Joanna Mucha, Wydział Prawa i Administracji UAM
5) dr hab. Włodzimierz Głodowski,Wydział Prawa i Administracji UAM
6) dr Tomasz P. Antoszek, mediator, Dyrektor Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu i adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego
7) r. pr. Grzegorz Lorych, wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
8) r. pr. Izabela Libera, wiceprezes Polskiego Centrum Mediacji O. w Poznaniu (nieobecna na spotkaniu dnia 20.06.2018 r.)
9) Marszałek Województwa Wielkopolskiego w imieniu, którego przybyła p. Beata Leśniewska

W posiedzeniu uczestniczyli również jako reprezentanci WIPH:
1) Wojciech Kruk – Prezydent
2) Wojciech Celichowski – Wiceprezydent
3) Tomasz Działyński

WCAM:
1) Agnieszka Lisek – Prezes
2) Halina Kutereba – Sekretarz

Posiedzenie otworzył Wojciech Kruk, podziękował za przybycie i przyjęcie zaproszenia. Odbyła się dyskusja projektu Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji. Informacje o przedsięwzięciu przedstawiła Prezes WCAM Agnieszka Lisek oraz Wojciech Celichowski dotychczasowy Kierownik CAM.

Zgromadzeni jednogłośnie podjęli decyzję o ukonstytuowaniu Rady Konsultacyjnej Środowisk Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Font Resize
Zmień kontrast