cam-lubuskie-banner

Potencjał Mediacji – Jak budować mosty współpracy?

15 października na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja n/t Potencjał mediacji – Jak budować mosty współpracy?”. Organizatorem wydarzenia był poznański Oddział Stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji.

Konferencja była  skierowana do wszystkich zainteresowanych polubownym rozwiązywaniem sporów, szczególnie do osób, które mają kontakt ze skonfliktowanymi stronami – prawników, mediatorów, sędziów, przedsiębiorców, psychologów, urzędników. Wiodącym tematem spotkania była praktyczna analiza sposobu wykorzystania potencjału mediacji, zarówno w sprawach szkolnych, rodzinnych, jak i gospodarczych czy pracowniczych.

Z pokolenia na pokolenie, w niemal każdym aspekcie życia, pojawiają się nowe możliwości. Ważne by z duchem czasu rozwijały się również świadomość i kompetencje społeczeństwa dotyczące rozwiązywania konfliktów, które towarzyszą człowiekowi przez całe życie. Młodzież i dzieci dziś są stronami w konfliktach rówieśniczych.
W przyszłości będą stronami w konfliktach pracowniczych, biznesowych, rodzinnych. Dla lepszej jakości życia uczymy się jak budować mosty współpracy. Podczas czterech prelekcji, prowadzonych przez profesjonalistów z różnych dziedzin, podjęte były tematy związane z mediacjami rówieśniczymi, rodzinnymi, gospodarczymi i pracowniczymi. Wśród prelegentów, panelistów byli m.in.: Prof. Andrzej Blikle, mediatorzy: Joanna Wajda, Magdalena Derlacka, Agnieszka Olszewska, Maciej Tański, radca prawny Izabela Libera, SSO Piotr Marciniak, Prezydent WIPH Wojciech Kruk.

 

Patronat nad konferencją objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wielkopolska Izba Adwokacka, Okręgowa Izba Radców Prawnych.[1]

[1] Z materiałów konferencyjnych Anny Warlich.

Font Resize
Zmień kontrast