Konferencja „Mediacje w stosunkach pracy – nowa perspektywa praktyczna”

21 czerwca 2018 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, Okręgowa Izba Radców Prawnych i Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu zorganizowały wspólnie konferencję „Mediacje w stosunkach pracy – nowa perspektywa praktyczna”.

Przedsięwzięcie to jest efektem Porozumienia podpisanego w 17 listopada 2017 roku podczas konferencji „ Perspektywy mediacji w stosunkach pracy w Wielkopolsce”. Sygnatariuszami podpisanego Porozumienia byli: Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  Jarosław Lange,  przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, Wojciech Kruk, prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu oraz Wojciech Celichowski reprezentujący Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPH. Inicjatywa ta ma systemowo, a nie tylko incydentalnie wprowadzić mediację pracowniczą w Wielkopolsce. To pomysł na wieloletni projekt, którym zespół inicjujący pragnie zainteresować jak najwięcej podmiotów, aby docelowo problemy relacji w środowisku pracy były rozwiązywane na bieżąco i we własnym środowisku.

Font Resize
Zmień kontrast