Działalność WCAM oficjalnie rozpoczęta

Pierwszego czerwca 2018 r. oficjalnie rozpoczęło działalność Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu (WCAM) jako jeden z elementów projektu ogólnopolskiej sieci ośrodków mediacyjnych, które mają stworzyć warunki do prowadzenia mediacji gospodarczych, a tym samym zwiększyć dostępność polubownych, pozasądowych metod rozwiązywania sporówdla przedsiębiorców.

WCAM kontynuuje i rozwija doświadczenia uzyskane podczas realizacji przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową pilotażowego projektu CAM w latach 2015/2016. Zakończeniu uległy prace organizacyjne, jak np. dodatkowe wygłuszenie pokoi mediacyjnych oraz zainstalowanie zestawu video do prowadzenia mediacji na odległość, która umożliwi prowadzenie mediacji transgranicznych. Toczą się też rozmowy mające na celu zaangażowanie do współpracy w projekcie jak najszerszego środowiska.

Font Resize
Zmień kontrast