Działalność WCAM oficjalnie rozpoczęta

Pierwszego czerwca 2018 r. oficjalnie rozpoczęło działalność Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu (WCAM) jako jeden z elementów projektu ogólnopolskiej sieci ośrodków mediacyjnych, które mają stworzyć warunki do prowadzenia mediacji gospodarczych, a tym samym zwiększyć dostępność polubownych, pozasądowych metod rozwiązywania sporów dla przedsiębiorców.

WCAM kontynuuje i rozwija doświadczenia uzyskane podczas realizacji przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową pilotażowego projektu CAM w latach 2015/2016. Zakończeniu uległy prace organizacyjne, jak np. dodatkowe wygłuszenie pokoi mediacyjnych oraz zainstalowanie zestawu video do prowadzenia mediacji na odległość, która umożliwi prowadzenie mediacji transgranicznych. Toczą się też rozmowy mające na celu zaangażowanie do współpracy w projekcie jak najszerszego środowiska.

Centrum utworzone zostało w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Numer umowy POWR.02.17.00-00-0083/17/17-00. Wartość projektu 1 448 400,80 zł, z tego 1 254 424,19 zł ze środków europejskich.

Realizatorami są:

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa – lider projektu

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu – partner projektu.

Font Resize
Zmień kontrast