Szkolenia z mediacji gospodarczych dla mediatorów

Aktualnie odbywają się bezpłatne szkolenia dla środowiska sędziowskiego i mediatorów z mediacji gospodarczej w ramach projektu Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

W dniu 06.12.2018 roku w Poznaniu, na terenie biurowca Omega przy ul. Dąbrowskiego 79 A, rozpoczął się dwudniowy cykl zajęć w tym zakresie  dla mediatorów.

Przed rozpoczęciem warsztatów został przeprowadzony pre-test sprawdzający aktualną wiedzę  kursantów. Zajęcia prowadzone były przez trenerów: Katarzynę Kamińską i Tomasza Antoszka.

Czytaj więcejSzkolenia z mediacji gospodarczych dla mediatorów

Potencjał Mediacji – Jak budować mosty współpracy?

15 października na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja n/t Potencjał mediacji – Jak budować mosty współpracy?”. Organizatorem wydarzenia był poznański Oddział Stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji.

Konferencja była  skierowana do wszystkich zainteresowanych polubownym rozwiązywaniem sporów, szczególnie do osób, które mają kontakt ze skonfliktowanymi stronami – prawników, mediatorów, sędziów, przedsiębiorców, psychologów, urzędników. Wiodącym tematem spotkania była praktyczna analiza sposobu wykorzystania potencjału mediacji, zarówno w sprawach szkolnych, rodzinnych, jak i gospodarczych czy pracowniczych.

Z pokolenia na pokolenie, w niemal każdym aspekcie życia, pojawiają się nowe możliwości. Ważne by z duchem czasu rozwijały się również świadomość i kompetencje społeczeństwa dotyczące rozwiązywania konfliktów, które towarzyszą człowiekowi przez całe życie. Młodzież i dzieci dziś są stronami w konfliktach rówieśniczych.
W przyszłości będą stronami w konfliktach pracowniczych, biznesowych, rodzinnych. Dla lepszej jakości życia uczymy się jak budować mosty współpracy. Podczas czterech prelekcji, prowadzonych przez profesjonalistów z różnych dziedzin, podjęte były tematy związane z mediacjami rówieśniczymi, rodzinnymi, gospodarczymi i pracowniczymi. Wśród prelegentów, panelistów byli m.in.: Prof. Andrzej Blikle, mediatorzy: Joanna Wajda, Magdalena Derlacka, Agnieszka Olszewska, Maciej Tański, radca prawny Izabela Libera, SSO Piotr Marciniak, Prezydent WIPH Wojciech Kruk.

 

Patronat nad konferencją objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wielkopolska Izba Adwokacka, Okręgowa Izba Radców Prawnych.[1]

[1] Z materiałów konferencyjnych Anny Warlich.

Sztuka Mediacji – Mediatorzy dla Poznania

Wydarzenie „Sztuka Mediacji – Mediatorzy dla Poznania”, zorganizowane zostało we współpracy z Sądem Okręgowym w Poznaniu, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji.

 17 października 2018r.  w Galerii Arsenał w Poznaniu odbyły się symulacje mediacji rodzinnej i gospodarczej. Celem wydarzenia była popularyzacja alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów wśród mieszkańców Poznania.

 Akcji towarzyszył konkurs „Ręka Na Zgodę”. Dziesięć wyróżnionych prac można było zobaczyć w Sądzie Okręgowym w Poznaniu oraz w Galerii Miejskiej Arsenał podczas Tygodnia Mediacji w dniach od 15 do 19 października 2018 r.

  • Co się wydarzyło?
  • Czy para w trakcie rozstania była w stanie ustalić najważniejsze dla nich sprawy:opieka nad dziećmi, spłata kredytu, podział majątku?
  • Czy partnerzy biznesowi osiągnęli porozumienie i będą kontynuować współpracę?
  • Co zrobił mediator, aby usprawnić komunikację między nimi?

Na te pytania  można było znaleźć odpowiedź uczestnicząc w wydarzeniu.

Czytaj więcejSztuka Mediacji – Mediatorzy dla Poznania

Bezpłatne szkolenia dla środowiska sędziowskiego i mediatorów

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2-dniowych  szkoleniach  z zakresu mediacji gospodarczych w miesiącu grudniu 2018 r.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli środowiska sędziowskiego i mediatorów z terenu województwa wielkopolskiego  i ma na celu podniesienie poziomu wiedzy uczestników w zakresie mediacji gospodarczej.

Czytaj więcejBezpłatne szkolenia dla środowiska sędziowskiego i mediatorów

Konferencja „Mediacje w stosunkach pracy – nowa perspektywa praktyczna”

21 czerwca 2018 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, Okręgowa Izba Radców Prawnych i Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu zorganizowały wspólnie konferencję „Mediacje w stosunkach pracy – nowa perspektywa praktyczna”.

Czytaj więcejKonferencja „Mediacje w stosunkach pracy – nowa perspektywa praktyczna”

Działalność WCAM oficjalnie rozpoczęta

Pierwszego czerwca 2018 r. oficjalnie rozpoczęło działalność Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu (WCAM) jako jeden z elementów projektu ogólnopolskiej sieci ośrodków mediacyjnych, które mają stworzyć warunki do prowadzenia mediacji gospodarczych, a tym samym zwiększyć dostępność polubownych, pozasądowych metod rozwiązywania sporów dla przedsiębiorców.

WCAM kontynuuje i rozwija doświadczenia uzyskane podczas realizacji przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową pilotażowego projektu CAM w latach 2015/2016. Zakończeniu uległy prace organizacyjne, jak np. dodatkowe wygłuszenie pokoi mediacyjnych oraz zainstalowanie zestawu video do prowadzenia mediacji na odległość, która umożliwi prowadzenie mediacji transgranicznych. Toczą się też rozmowy mające na celu zaangażowanie do współpracy w projekcie jak najszerszego środowiska.

Centrum utworzone zostało w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Numer umowy POWR.02.17.00-00-0083/17/17-00. Wartość projektu 1 448 400,80 zł, z tego 1 254 424,19 zł ze środków europejskich.

Realizatorami są:

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa – lider projektu

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu – partner projektu.

Font Resize
Zmień kontrast